Sidan 6 i ÅRSBERÄTTELSE - 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2013

VIKING LINES VERKSAMHET Affärsidé MISSION GRUNDSTRATEGIER Vi är ett nordiskt företag som länkar samman länderna runt Östersjön genom att bedriva en miljömässigt hållbar, regelbunden och lönsam passagerar- och frakttrafik. Vi strävar efter att leverera oslagbara upplevelser till alla våra gäster genom att erbjuda kryssningar, konferens- och ruttresor i en trivsam miljö till våra destinationer. Vi vill också vara en attraktiv arbetsplats och vår verksamhet skall präglas av omsorg om vår personal. VISION Dessa är långtgående, övergripande och vägledande principer för hur vi arbetar och vad vi fokuserar på. Dessa skall alla anställda känna till och alla beslut inom bolaget tas i enlighet med dessa. 1. Volym Att leverera attraktiva och förmånliga (mest värde för pengarna) upplevelser i stora volymer till våra gäster, dock så att den enskilda gästen alltid upplever en personlig service. Det gäller att fylla fartygen med den rätta gästmixen till bästa möjliga priser. 2. Produktivitet Östersjön är vår – på varje delmarknad där vi bedriver trafik skall vi vara det prefererade valet. Genom vårt värdskap ger vi oslagbara gästupplevelser – vi möter alla våra gäster med respekt, omtanke och vänlighet. Våra medarbetare ger alltid ”det lilla extra” i mötet med gästerna. Vi är föregångare inom utvecklandet av gästupplevelser – genom kontinuerlig produkt-, koncept- och serviceutveckling ligger vi i takt med marknadernas och kundernas utveckling. Att driva bolaget så kostnadseffektivt som möjligt utan att skada produktutveckling och gästupplevelser. Kostnaderna måste minskas för att vi skall kunna konkurrera på en allt hårdare marknad. 3. Service Att alltid erbjuda den bästa möjliga service som överträffar gästernas förväntningar vid alla tillfällen. Vi 4 ÅR SB ER ÄTTEL S E

Sid 5 - VD:S ÖVERSIKT Ett år av inspiration och tuffa utmaningar När jag ser tillbaka på   Sid 7 - VIKING LINES VERKSAMHET måste ge mycket bra gästupplevelser inom de selektiva kvalitetsområdena;  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.