Sidan 2 i magasin inne - En tidning från Varbergs bostad 02/2015

En ljus framtid Det finns all anledning att se ljust på framtiden, Jag har själv haft nöjet att följa bygget av detta såväl för Varbergs Bostads som för hela Varberg. unika fartyg och varit ombord flera gånger. I tidningen kan du läsa om hur vi lottar ut ett Sakta men säkert faller planerna för nyproduktion antal biljetter till våra hyresgäster som kan göra ett besök ombord när hon lägger till i Varberg. på plats. Tillfälliga bakslag som överklagande Det är något man inte bör missa. Ostindiefararen i detaljplaneprocessen måste man räkna med, är dock bara ett event av flera i vår sommarstad. även om de fördröjer och förhalar nyproduktion Marknad Varberg och Varberg Event spänner av hyresrätter, som Varberg så väl behöver. bågen rejält och det finns ingen större anledning att göra något annat än njuta av Varberg Vi har nu konkreta planer för de kommande och allt som händer denna sommar. 10 åren, planer som vi kompletterar med nya Trevlig sommar! förtätningsprojekt. Nyligen kunde man läsa om vårt senaste idéprojekt – 55 ungdomsbostäder Ulf Hofstedt, VD Varbergs Bostad – med inspiration hämtat från Helsingfors. I Finland har vi sett exempel på hur man mer arbetar i konceptform för varje projekt och man har bland annat lyckats komma förbi den alltid så svåra parkeringsfrågan vid förtätning. Ett nyskapande arbetssätt vi nu försöker introducera i våra kommande projekt, för att hålla hyrorna i schack samtidigt som miljöfrågan hamnar i fokus. Glädjande är också att sommaren står för dörren. Som infödd västkustbo har man lärt sig att även uppskatta den lite kärvare delen av året. Lärt sig att se skönheten i att bo vid havet under alla årets väderväxlingar. Men visst är det så att den bästa tiden börjar nu. Sommaren på västkusten är speciell och här i Varberg blir den något alldeles extra med bland annat besök av ostindiefararen Götheborg. Magasin Inne Magasin Inne, som ges ut med fyra nummer per år, är Varbergs Bostads hyresgästtidning. ADRESS ANSVARIG UTGIVARE TRYCK i tidningen: Mikael Pilstrand TELEFON HEMSIDA www.varbergsbostad.se REDAKTIONSRÅD PRODUCERAS AV OMSLAGSFOTO och där inget annat anges Gilla oss på Facebook. 2 | Magasin Inne 2 2015

Sid 1 - inne magasin En tidning från Varbergs Bostad 02/2015 Markus surfar mot världstoppen   Sid 3 - » UR INNEHÅLLET En dag med Anna 18 Kom ombord på Götheborg! I sommar kommer ostindiefararen  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.