Sidan 2 i magasin inne - En tidning från Varbergs bostad 02/2014

Dina synpunkter gör oss bättre! Sommar igen – en tid som många av oss har längtat efter. Inte bara för solens och värmens skull, utan också för att under semestern få möjlighet att ladda batterierna inför resten av året. För egen del vet jag att det behövs. Varberg och Varbergs Bostad står nämligen inför några av sina största utmaningar någonsin. Dubbelspår och hamnflytt är två jättelika projekt som ska förbättra kommunens framtidsmöjligheter ytterligare. Bättre kommunikationer innebär samtidigt att Varberg blir ännu attraktivare som bostadsort i närheten av de stora arbetsmarknaderna inom Göteborgs- och Öresundsregionen. Tillsammans med den stora dragningskraft vårt vackra Varberg redan har, innebär detta att vi får räkna med en mycket kraftig befolkningsökning även i framtiden. I sin senaste prognos för befolkningsutvecklingen räknar kommunen med att antalet invånare ska öka från dagens cirka 60 000 till närmare 80 000 de närmaste 15 åren. Detta innebär i sin tur att bostadsfrågan – om möjligt – kommer att hamna ännu mer i fokus. Bostadsbristen måste helt enkelt lösas för att kommunen ska kunna fortsätta utvecklas i snabb takt. Inom Varbergs Bostad gör vi allt vi kan för att dra vårt strå till stacken. Snart är det dags för inflyttning i vårt nybygge på Lilla Drottninggatan. Och planeringen av ytterligare 230 nya lägenheter på Sörse pågår för fullt. För att klara dagens och framtidens behov krävs ett nytillskott av alla sorters boende. Det vill säga av såväl hyresrätter, bostadsrätter, radhus som villor. Dessutom krävs nytänkande. Därför genomför vi inom allmännyttan nu en central upphandling av fastigheter med en- och tvårumslägenheter, där byggbolag får tävla om ett ramavtal, vilket betyder lägre kostnader för den här typen av bostäder. Just de höga kostnaderna för nybyggen är en av de främsta orsakerna till att det byggs för lite i dag. Kan vi få byggbolagen att pressa priserna är detta en mycket positiv nyhet. Inte minst för alla yngre som vill flytta hemifrån och för de äldre som vill byta till en mindre bostad. En annan viktig fråga är givetvis att alla som redan bor hos oss trivs och är nöjda med sitt boende. Därför hoppas jag att så många som möjligt tar chansen att svara på vår nya hyresgästundersökning. Att få synpunkter på hur olika saker som gäller boendet fungerar är oerhört viktigt för oss. Med denna hjälp kan vi göra Varbergs Bostad ännu bättre – tillsammans. Jag önskar alla en riktigt skön sommar! Ulf Hofstedt VD Magasin Inne Magasin Inne, som ges ut med fyra nummer per år, är Varbergs Bostads hyresgästtidning. Adress Box 83, 432 22 Varberg • Telefon 0340-69 75 00 • HeMsIdA www.varbergsbostad.se AnsvArIg uTgIvAre Ulf Hofstedt • redAkTIonsråd Dzejna Seta • ProducerAs Av www.convince.se • Tryck Bording Halmstad AB • oMslAgsfoTo och där inget annat anges i tidningen: Mikael Pilstrand Gilla oss på Facebook. 4 egen lägenhet – hurra! Kan det blir bättre? Frida fick jobb i hemstaden efter genomförd utbildning och dessutom – en egen lägenhet! sidan 4 2 | Magasin Inne 2 2014

Sid 1 - inne magasin En tidning från Varbergs Bostad 02/2014 Pontus tackar farfar för havsfisket   Sid 3 - » ur InneHålleT 10 skepparen på clipper Alla känner till havsfiskebåtarna i hamnen.  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.