Sidan 4 i Godset nr 5 2013

aldrig komma ifrån. Ska vårt näringsliv vara med, så ska vi ha en bra infrastruktur, säger Curt Kristoffersson, vd för kommunägda Umeå Hamn AB. Umeå kommun har lett arbetet med att bygga den nya vägen och järnvägen till hamnen, medan Trafikverket, Tillväxtverket och EU har svarat för en del av finansieringen. Umeå hamn är Sveriges nordligaste containerhamn och öppen året runt. Största företaget på hamnområdet är SCA Logistics, som satsat här både för att isläget är bättre än i de nordligare hamnarna och för närheten till basindustrin och egna enheter. Varje vardag kommer exempelvis ett tåg från SCA:s pappersbruk i Munksund, Piteå, 22 mil norrut. ”Vi har kommit SCA Logistics är SCA:s logistikföretag långt i utveck- och har driftansvaret lingen mot en för godshanteringen i hamnen. intermodal – Förutom de egna industrierna servar vi terminal.” näringslivet i Norrbotten och Västerbotten. Volvo, Norra skogsägarna och LKAB är några av kunderna, berättar terminalchef Margaretha Gustafsson. Att järnvägen ut till hamnen nu är elektrifierad förenklar tågtransporterna och effektiviserar hanteringen. – Vi kan köra 600 meter långa tåg raka vägen ut till hamnen, där de backas in på terminalen. Tidigare har det varit nödvändigt att växla om tågen på stationen i Holmsund för att sedan ta dem ut på hamnområdet i omgångar med diesellok. Margaretha Gustafsson konstaterar att Umeå kommuns satsningar på infrastruktur ger framtidstro. – Vi har kommit långt i utvecklingen mot en intermodal terminal här i hamnen. Containersidan växer och behovet av snabba omlastningar av godset mellan olika trafikslag ökar. SCA har sju fartyg, varav tre egna, som går på schemalagda rutter mellan Umeå och hamnar som Lübeck, Rotterdam, Tilbury, Stockholm, Helsingborg och S:t Petersburg. Företaget har också en tågpendel mellan Munksund, Umeå hamn och Skövde. Söderut går produkter från SCA:s industrier, norrut går returfiber till företagets pappersbruk. Som många andra i regionen är SCA Logistics beroende av att färjan mellan Umeå och Vasa fungerar. – Vi har ett servicelager i Vasa, där vi lovar 24 timmars leveranstid till kunder i Finland och Baltikum. Vi är beroende av pålitliga avgångar, och det fungerar bra nu. Landvägen är det 84 mil mellan Umeå och Vasa. Tvärs över Kvarken är det 9,6 mil. Det är lätt att inse vad en färja betyder. 4 GODSET • NR 5. 2013

Sid 3 - Curt Kristoffersson, hamnchef i Umeå. En rulle kraftliner från SCA i Munksund lyfts   Sid 5 - Ett skepp kommer lastat med bland annat returfiber som ska vidare till pappersbruk.  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.