Sidan 3 i Godset nr 5 2013

Curt Kristoffersson, hamnchef i Umeå. En rulle kraftliner från SCA i Munksund lyfts från tåget till lagret i hamnen, för vidarebefordran ut i världen. Ny länk mot havet ETT LYFT FÖR UMEÅ I mitten av november invigdes ny järnväg och ny E12 till Umeå hamn. Därmed lades ytterligare en pusselbit i satsningen på logistik i regionen. Nästa steg är att knyta ännu tätare band med den närmaste staden – Vasa i Finland. GODSET • NR 5 2013 Botniabanan som stod klar 2010 blev ett lyft för Umeås infrastruktur. Samtidigt startade uppbyggnaden av kombiterminalen, som ligger där väg och järnväg möts strax väster om Umeå centrum. Nu har infrastrukturen förbättrats både till hamnen ute vid havsbandet och inom hamnen. E12 har fått rakare sträckning och därmed frigjort mer utrymme för själva hamnområdet. Samtidigt har trafiksäkerheten ökat och järnvägen har elektrifierats. – Vi som lever och verkar i den här delen av Sverige har ett avståndshandikapp. Det kan vi 3

Sid 2 - INTRO GODSET • NR 5.2013 et har kommit många synpunkter på Trafikverkets förslag   Sid 4 - aldrig komma ifrån. Ska vårt näringsliv vara med, så ska vi ha en bra infrastruktur,  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.