Sidan 2 i Godset nr 5 2013

INTRO GODSET • NR 5.2013 et har kommit många synpunkter på Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2014– 2025, närmare bestämt 394 stycken remissvar. Gemensamt för dem alla är att man tycker att förslaget i stort är bra och väl avvägt, utom på en punkt: satsningarna inom det egna geografiska området är alldeles för få och för små! Det är naturligt att alla vill stå upp för sina hjärtefrågor. Det är lika naturligt att dessa frågor oftast rör den närmaste omgivningen. Men vi måste våga lyfta blicken och se till hela transportsystemet. Ett sådant exempel är hamnarna. Det är effektivare att satsa på utpekade hamnar och se till att ”Trafikverket anslutningarna tog ett unikt från andra trabeslut vid för- fikslag blir goda än att göra sta stormen.” spretiga småinsatser. Här kan även näringslivet vara med och påverka så att transportupplägg och infrastruktursatsningar följs åt. I det här numret av Godset kan du läsa om hur väg, järnväg och sjöfart nu knyts ihop på ett bra sätt i Umeå. När detta skrivs har den första höststormen, Simone, precis bedarrat. Trafikverket tog ett unikt beslut att i förebyggande syfte ställa in all persontågstrafik i hela södra Sverige och endast släppa fram godståg i reducerad hastighet på några av stambanorna. En första utvärdering visar att det var klokt. Återställningen till normal drift i Sverige gick förhållandevis snabbt, och förmodligen har dyra skador och ytterytter ligare leveransförseningar örseningar undvikits. Det lönar sig nar att se till hela systemet stemet och våga tänka nytt. D   Se helheten och tänk nytt 3 Umeå knyter ihop hav, väg och järnväg. 7 Signaler Många synpunkter på planen 11 Nyfiken på Jocke Gudmundsen 13 Signaler Snabbslipning testas 14 ITS spårar fuskande åkare 18 Boka in Godsetdagen! 19 Sliprar i betong ska fungera som trä 20 Miljoner sparas med trätorn Färja är alternativet för dispenstransporter som inte får köra Essingeleden. FOTO: KER STIN ERICSSON 17 10 ”Vår satsning på tåg var rätt och kom i rätt tid.” 7 ILLUSTR ATION: SUSANNE ENGMAN Bengt Zetterman och brodern Bo räddade åkeriets affärer genom att transportera mer på tåg. FOTO: STEFAN BR AT T GODSET ÄR TRAFIKVERKETS TIDNING OM GODS OCH AFFÄRER ”Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt” är Trafikverkets vision. Trafikverket bildades 1 april 2010 och omfattar verksamheten vid tidigare Banverket och Vägverket samt vissa verksamheter vid Sika, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen. Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. TORBJÖR N SUNESON TORBJÖRN SUN ESON R N DIREK TÖR TR AFIK VERKE T, SAMHÄLLE LLE Ansvarig utgivare: Torbjörn Suneson. Redaktör: Stina Liljas. Medverkande i detta nummer: Torbjörn Bergkvist, Stefan Bratt, Susanne Engman, Kerstin Ericsson, Göran Fält, Annica Gustafsson, Stig Meiton, Bo Ingerstam. Design: A4 Layout: Grafisk form, Trafikverket. Tryck: Ineko AB Stockholm Omslagsbild: Göran Fält. Vill du beställa fler exemplar av Godset, göra en adressändring eller prenumerera gratis: Mejla godset@trafikverket.se ISSN: 1653088 2 GODSET • NR 5. 2013

Sid 1 - JOCKE GUDMUNDSEN, BRÄNSLESPARARE: Ett bra resultat kräver att alla är med” EN TIDNING   Sid 3 - Curt Kristoffersson, hamnchef i Umeå. En rulle kraftliner från SCA i Munksund lyfts  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.