Sidan 3 i Godset nr 3 2013

Malmtågen rullar igen FOTO: K ASPER DUDZIK NYTT LIV I GRUVAN I tjugo år låg Dannemora järngruva i dvala. Men sedan förra sommaren avgår tre dagliga tåglaster med malm på den upprustade järnvägen till Hargs hamn och vidare till Europas masugnar. Ett uppsving för hamnen är en positiv bieffekt. GODSET • NR 3. 2013 Tåget rullar i behaglig takt genom skogen i norra Roslagen, längs vitsippeklädda backar, kronhjortshägn och röda stugor. Stundtals borstar granarna längs sidorna som en biltvätt på de sjutton vagnarna. Ibland vidgas utsikten när vi passerar ett kalhygge. En hare springer om tåget, fortare går det inte just nu. Lite arbete återstår ännu med att byta ut syllar innan tåget kan gå i planerade 70 kilometer i timmen. − Det är en väldigt trevlig bana och man ser mycket djur, säger lokförare Andreas Nilsson, vår chaufför för aftonen i Green Cargos diesel- 3

Sid 2 - INTRO GODSET • NR 3.2013 ven om godsvolymerna sjunkit på grund av lågkonjunkturen   Sid 4 - Lokförare Andreas Nilsson gillar lugnet på banan mellan gruvan och hamnen. De fyra  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.