Sidan 1 i Godset nr 3 2013

MAGNUS KÅRSTEDT, VD, GÖTEBORGS HAMN: April blev den bästa månaden på väldigt länge” EN TIDNING FRÅN TRAFIKVERKET OM GODS OCH AFFÄRER • NR 3.2013 LJUSET SKYMTAR I TUNNELN BANARBETENAS UTMANINGAR ROSLAGENS MALMBANA Nystart för Dannemora järngruva 149 miljarder tonkilometer är den beräknade nivån på efterfrågan av godstransporter år 2030, en ökning med drygt 50 procent jämfört med 2006, räknat i transportarbete.

  Sid 2 - INTRO GODSET • NR 3.2013 ven om godsvolymerna sjunkit på grund av lågkonjunkturen  
Arkiv:
Godset Nr 3 2010
Godset nr 4 2010
Godset nr 1 2011
Godset nr 2 2011
Godset nr 3 2011
Godset nr 4 2011
Godset nr 1 2012
Godset nr 2 2012
Godset nr 3 2012
Godset nr 4 2012
Godset nr 5 2012
Godset nr 1 2013
Godset nr 2 2013
Godset nr 4 2013
Godset nr 5 2013
Godset nr 4 2014
Godset nr 5 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.