Sidan 2 i Godset nr 1 2013

INTRO GODSET • NR 1.2013 S   Vi måste tänka nytt å här i lågkonjunktur med sjunkande godsvolymer, då många företag i branschen sliter hårt med lönsamheten, är det inte alltid lätt att också vara nytänkande. Samtidigt ger lågkonjunkturen ofta goda möjligheter att hitta nya logistikupplägg då behovet av att effektivisera och bredda verksamheten är som störst. 3 Vänern har kapacitet för ökade godsvolymer 10 Nyfiken på Ingela Bendrot 14 Kombitrafiken Allt fler inser hur viktig den är 16 I krislägen går godset först 17 Flaskhalsar i det svenska järnvägsnätet 18 Krönikan Liftsystem och transportsystem har stora likheter 19 Den tunga trafiken kör alldeles för fort 20 Gammal trotjänare har blivit digital Trängselskatten bra men orättvis. FOTO: MOSTPHOTOS .COM 13 Att våga och ha möjligheten att göra mer långsiktiga satsningar är inte minst viktigt när konjunk”Våga är inte turen sviktar. minst viktigt När volymernär konjunktu- na sjunker i de större europeren sviktar.” iska hamnarna är det lättare att locka nya direktanlöp till Göteborg med de riktigt stora fartygen. På samma sätt är det lättare att få direkta flygfraktlinjer till Arlanda. Detta är förstås gynnsamt för svensk exportindustri. 9 7 ”Jag blir inte omkörd lika ofta nu.” Forskare vill skapa asfalt som läker sig själv. ILLUSTR ATION: SUSANNE ENGMAN Vi på Trafikverket vill bidra till ökad effektivitet i näringslivets transportkedjor. De järnvägsutbyggnader som skett på Vänerbanan mot Trollhättan, men även Ådalsbanan och Botniabanan, innebär att nya logistikupplägg mot Göteborgs hamn blir möjliga. En ny trafikplats byggs på E4 vid Arlanda för att underlätta godsflödena till och från flygplatsen och det logistikcentrum som nu växer upp kring flyget. Bara som några exempel. Att våga tänka nytt och annorlunda är en förutsättning för smart utveckling. Där har vi ett jobb att göra tillsammans. Chauffören Mikael Lindberg har koll på hastigheterna. FOTO: KER STIN ERICSSON GODSET ÄR TRAFIKVERKETS TIDNING OM GODS OCH AFFÄRER ”Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt” är Trafikverkets vision. Trafikverket bildades 1 april 2010 och omfattar verksamheten vid tidigare Banverket och Vägverket samt vissa verksamheter vid Sika, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen. Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. TO RBJÖRN SUNESON TORBJÖRN SUN ESON O N DIREK TÖR SAMHÄLLE TR AFIK VERKE T Ansvarig utgivare: Torbjörn Suneson. Redaktör: Stina Liljas. Medverkande i detta nummer: Stefan Bratt, Kerstin Ericsson, Bo Ingerstam, Monica Näslund, Göran Fält, Christiaan Dirksen, Susanne Engman, Annica Gustafsson, Kasper Dudzik, Kristina Backlund. Design: A4 Layout: Grafisk form, Trafikverket. Tryck: Ineco AB Stockholm, Omslagsbild: Christiaan Dirksen. Vill du beställa fler exemplar av Godset, göra en adressändring eller prenumerera gratis: Mejla godset@trafikverket.se ISSN: 16530888 2 GODSET • NR 1. 2013

Sid 1 - LARS LUNDAHL, ÅKERICHEF: Det är ett systemfel om man måste köra för fort” EN TIDNING   Sid 3 - Vänerhamns vd, Göran Lidström. Sluss tre i Trollhätte kanal är tom i väntan på nästa  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.