Sidan 1 i Godset nr 1 2013

LARS LUNDAHL, ÅKERICHEF: Det är ett systemfel om man måste köra för fort” EN TIDNING FRÅN TRAFIKVERKET OM GODS OCH AFFÄRER • NR 1.2013 VÄNERSJÖFARTEN KAN VÄXA DE RÄDDADE KOMBITRAFIKEN MAKT ÖVER TRAFIKEN 83,3 procent av godstrafiken på järnvägen kom fram inom 15 minuter efter utsatt tid under 2012. En förbättring jämfört med 2011, då motsvarande siffra var 76,5 procent. Punktligheten till kund är ännu högre. KÄLLA: TRAFIKVERKET Ingela Bendrot, statssekreterare på Näringsdepartementet

  Sid 2 - INTRO GODSET • NR 1.2013 S   Vi måste tänka nytt å här i lågkonjunktur med sjunkande  
Arkiv:
Godset Nr 3 2010
Godset nr 4 2010
Godset nr 1 2011
Godset nr 2 2011
Godset nr 3 2011
Godset nr 4 2011
Godset nr 1 2012
Godset nr 2 2012
Godset nr 3 2012
Godset nr 4 2012
Godset nr 5 2012
Godset nr 2 2013
Godset nr 3 2013
Godset nr 4 2013
Godset nr 5 2013
Godset nr 4 2014
Godset nr 5 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.