Sidan 2 i Godset nr 5 2012

INTRO God logistik vinst för alla ffektiva logistikkedjor för näringslivet. Det är en av Trafikverkets strategiska utmaningar. Svenskt näringsliv ska kunna kan lita på att varorna kommer fram säkert och i tid. Men inte bara näringslivet tjänar på effektiva logistikkedjor. Det är även en vinst för alla som önskar att utveckla vårt samhälle. Historiskt har välstånd uppstått utefter handelsvägarna. Där ”Vi behöver enas om priori- handelsvägar möts uppterade nav och står, på dagens språkbruk, loanvända tillgänglig kapaci- gistiknav –grunden för handel tet på ett klokt och utbyte, som i sin tur blivit sätt..” fasta etableringar och efterhand allt större städer. Det gäller även i dag. Den infrastrukturproposition som regeringen presenterat betonar vikten av att vårda det vi har och att bygga bort flaskhalsar i systemet. Mer pengar än tidigare går till underhåll av vägar och järnvägar, och till flera mindre investeringar som sammantaget ger god effekt för högre kapacitet och bättre framkomlighet. Det viktigaste är användandet, och här måste vi hjälpas åt i branschen. Vi behöver enas om prioriterade nav och använda tillgänglig kapacitet på ett klokt sätt. Att resurseffektivt förvalta och utveckla smarta logistikkedjor är transportbranschens bidrag till samhällsutvecklingen. Vid tidningens pressläggning har en urspårning i Danmark stoppat all tågtrafik till Tyskland med allvarliga följder för svensk industri. Händelsen visar hur viktigt det är att ha ett robust transportsystem inte bara i Sverige utan också i de internationella godskorridorerna. godskorridorerna. o k d E   3 Haparanda mot framtiden 7 Signaler Spara med ny däcksmärkning 10 Nyfiken på Inge Vierth 16 Klart alla ska ha kombi 17 ERTMS – tidsplan på remiss 18 Krönikan Vi ska vårda det vi har 19 Kneg vill skynda på 19 Elvis sparar el och pengar Hässleholm hugger för kommande godsflöden. Kommunens projektledare Johan Ericsson har planen för Hässleholms logistik- och industripark. FOTO: BO INGER STAM 14 8 ”Vi ser en stark utvecklingspotential för konventionella godståg.” 13 Bättre utnyttjande av vägarna, mindre utsläpp och ökad säkerhet. Det är några fördelar med fordonskonvojer. ILLUSTR ATION: SUSANNE ENGMAN Ökad spårkapacitet till Göteborgs hamn är en av många infrastruktursatsningar i Västsverige kommande år. FOTO: K ASPER DUDZIK GODSET ÄR TRAFIKVERKETS TIDNING OM GODS OCH AFFÄRER ”Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt” är Trafikverkets vision. Trafikverket bildades 1 april 2010 och omfattar verksamheten vid tidigare Banverket och Vägverket samt vissa verksamheter vid Sika, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen. Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. TO RBJÖRN SUN TORBJÖRN S N ESON O SUNESON DIREK TÖR TR AFIK VERKE T, SAMHÄLLE Ansvarig utgivare: Torbjörn Suneson. Redaktör: Monica Näslund. Medverkande i detta nummer: Niclas Härenstam, Göran Fält, Bo Ingerstam, Kasper Dudzik, Kerstin Ericsson, Stefan Bratt, Susanne Engman, Lena Holm Werton, Annica Gustafsson. Design: A4 Layout: Grafisk form, Trafikverket. Tryck: Ineko AB, Stockholm. Omslagsbild: Kerstin Ericsson. Vill du beställa fler exemplar av Godset, göra en adressändring eller prenumerera gratis: Mejla godset@trafikverket.se ISSN: 16530888 2

Sid 1 - GUNNEL SIMU, HAPARANDA: Jag tror mycket på transporter från Ryssland” EN TIDNING   Sid 3 - Green Cargos lokförare Tomas Edström stiger av tåget i Morjärv för ett kortare uppehåll  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.