Sidan 3 i Godset nr 4 2012

Stefan Huss från Green Cargo, som sköter rangeringen i Hallsberg åtTrafikverket. FOTO:K ASPER DUDZIK Natten är godsets tid FOTO:K ASPER DUDZIK I HALLSBERG Natten är godsets tid. Då vaknar rangerbangården i Hallsberg och det gula skenet flödar över spårområdet. Här och var ses vandrande ljuskäglor; det är personal som med ficklampor synar de vagnar som kommit in och snart ska knuffas över vallen. En rangerbangård är som ett sorteringsverk. Tågen delas upp och bildar nya tåg samtidigt som vagnarna kontrolleras och säkerhetstestas. När Hallsbergs rangerbangård byggdes om 2004 fördubblades kapaciteten, men under nattens rusningstrafik kan det fortfarande vara ont om spår. Hallsbergs rangerbangård är Sveriges nav för godstrafik på järnväg. Härifrån dirigeras godsvagnar till kunder och företag runt om i landet eller vidare ut i Europa. Följ med till Nordens största rangerbangård och möt en vital 150-åring. 3

Sid 2 - INTRO Allt fler godståg kommer fram enligt tidtabell. På ett år har punktligheten   Sid 4 - Från rangertornet har man god överblick över spåren. Marcus Bäck är rangeroperatör  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.