Sidan 2 i Godset nr 4 2012

INTRO Allt fler godståg kommer fram enligt tidtabell. På ett år har punktligheten ökat från 80 till 85 procent, mätt från bangård till bangård. Leveransen till slutkunden är ännu punktligare. Till exempel redovisar Green Cargo en punktlighet inom utlovad timme på hela 94 procent de senaste tolv månaderna. Trafikverket fortsätter att arbeta för en hög punktlighet, vilket är avgörande för järnvägens konkurrenskraft. Den nya tågtidtabel”Satsningar på len som nyligen blivit klar och underhåll av som börjar gälla i vinter ger goda järnvägen biförutsättningdrar till färre ar för en högre störningar” punktlighet. Utökade satsningar på underhåll av järnvägen bidrar på sikt till färre störningar. Att vårda det vi har är den enskilt viktigaste åtgärden för ett robust järnvägssystem. Samtidigt gör vi satsningar på Malmbanan och Hamnbanan. Vi tog nyligen Ådalsbanan i bruk och i vinter öppnar även den upprustade och delvis nybyggda Haparandabanan. På kort tid har det alltså blivit såväl enklare som stabilare att använda järnvägen för transporter. Inför vintern är det läge att påminna om vårt gemensamma ansvar för en god framkomlighet på våra vägar. Lastbilar med för dåliga vinterdäck eller, ännu värre, sommardäck, är en stor orsak till ibland långvariga stopp. Du som köper transporter – kräv att ditt gods transporteras säkert. hanserna e Och så ökar ju chanserna mmer e att dina varor kommer fram i tid. A   Fler godståg framme i tid 3 Möt en vital 150-åring. Hallsbergs rangerbangård är godstrafikens nav 7 EU-miljoner till gasdriven sjöfart 10 Nyfiken på Per Bondemark 13 Stena tar soporna på tåget 14 Ny järnväg i Kiruna och Ådalen 15 Blåser för nykter trafik 18 Krönikan Transporter måste fungera 19 Järnväg genom järnåldern Nästa år höjer regeringen anslagen till väg och järnväg till totalt 37,4 miljarder. 19 8 ”Många blir besvikna när vi tar ut dem för kontroll. Vi sinkar deras körtid. ” 7 Tullverket kontrollerar nykterheten hos förare som kommer av färjorna vid Sveriges hamnar. Mats Ling är beredd att möta förare i Karlshamns hamn. FOTO:K ASPER DUDZIK GODSET ÄR TRAFIKVERKETS TIDNING OM GODS OCH AFFÄRER ”Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt” är Trafikverkets vision. Trafikverket bildades 1 april 2010 och omfattar verksamheten vid tidigare Banverket och Vägverket samt vissa verksamheter vid Sika, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen. Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. TO RBJÖRN SUNESON TORBJÖRN SUN ESON O N TF DIREK TÖR TR AFIK VERKE T, SAMHÄLLE Ansvarig utgivare: Lena Erixon. Monica Näslund. Kasper Dudzik, Christiaan Dirksen, Stina Liljas, Göran Fält, Bo Ingerstam,Susanne Engman och Annica Gustafsson. Design: A4 Layout: Grafisk form, Trafikverket. Ineco AB,, Stockholm 2012 : Christiaan Dirksen. Vill du beställa fler exemplar av Godset, göra en adressändring eller prenumerera gratis: Mejla godset@trafikverket.se 16530888 2

Sid 1 - THOMAS MODIGH, SKÅNEPOLISEN: Det är inte socialt accepterat att köra rattfull” EN   Sid 3 - Stefan Huss från Green Cargo, som sköter rangeringen i Hallsberg åtTrafikverket.  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.