Sidan 2 i Godset nr 3 2012

INTRO Längre, tyngre och bredare u är sommaren här, och för många betyder det semester. Men inte för dem som underhåller våra vägar och järnvägar. Under sommaren arbetar vi som mest med att laga och förbättra. Att det sker just nu beror inte bara på gynnsamt väder, utan också på att transporterna är färre så att störningarna blir så små som möjligt. När arbetena pågår kan det förstås påverka trafiken, men som alla vet är underhållet av vägar och järnvägar helt nödvändigt för ”Väl underhållet att vi ska kunna upprätthålla ett och rätt använt väl fungerande står vårt trans- trafiksystem. portsystem rus- Sjöfarten är idag det domitat för att möta nerande trafikframtidens be- slaget för vår hov av hållbara import och export men har transporter.” en begränsad roll för inrikes transporter. Här finns det skäl att tänka nytt. Trafikverket har pekat på möjligheterna som finns med utökad sjöfart, inte minst utmed vår långa kust men också för insjöfarten. Vi kan också tänka nytt genom att prova elvägar exempelvis för malmtransporter från Pajala som ett snabbare alternativ istället för att bygga ny och kostsam järnväg. Vi kan även utnyttja vårt befintliga system mer effektivt genom att köra längre, tyngre och i vissa fall bredare lastbilar, järnvägsvagnar och fartyg. Väl underhållet och rätt använt står vårt transportsystem rustat för att möta framtidens behov av hållbara transporter. Fler tåg skulle få plats på befintliga spår om man körde längre och tyngre godståg. I USA är tågens maxlängd 3 000 meter att jämföra med 750 meter tåglängd som eftersträvas för hela Europa. N  3 Godset tar sjövägen 6 Vilken väg tar Bergslagsmalmen? 7 Signaler Drar malm för miljoner 10 Nyfiken på Carola Alzén 13 På banan Tunga transporter kan ta kraften uppifrån 18 Krönikan Ingvar Nilsson, vd DB Schenker 20 Skapar säkrare rangerbangårdar Delar av Godstransportrådet i Småland: Minoo Akhtarzand, landshövding i Jönköpings län, Lennart Andersson, regionchef Trafikverket, och Eva Hultgren, Trafikverket. 8 ”De av16 ståndenstorablygsam och persontrafik som konkurrerar ger naturliga förutsättningar för långa godståg i USA.” 19 ILLUSTR ATION: SUSANNE ENGMAN GODSET ÄR TRAFIKVERKETS TIDNING OM GODS OCH AFFÄRER ”Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt” är Trafikverkets vision. Trafikverket bildades 1 april 2010 och omfattar verksamheten vid tidigare Banverket och Vägverket samt vissa verksamheter vid Sika, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen. Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. LENA ERIXON STF GENER ALDIREK TÖR TR AFIK VERKE T Ansvarig utgivare: Lena Erixon. Redaktör: Monica Näslund. Medverkande i detta nummer: Göran Fält, Stefan Bratt, Kerstin Ericsson, Lars Westerlund, Tommy Gardebring, Lena Holm Werton, Kasper Dudzik, Susanne Engman, Annica Gustafsson. Design: A4 Layout: Grafisk form, Trafikverket. Tryck: Ineko AB, Stockholm. Omslagsbild: Kasper Dudzik. Vill du beställa fler exemplar av Godset, göra en adressändring eller prenumerera gratis: Mejla godset@trafikverket.se ISSN: 16530888 2 FOTO: JAN LINDAHL FOTO:KER STIN ERICSSON

Sid 1 - ANDERS BYLUND, SIEMENS: Den kommersiella potentialen är enorm” EN TIDNING FRÅN TRAFIKVERKET   Sid 3 - FOTO:VADIM KOZLOWSKIJ FOTO: FOTO: TOMMY GARDEBRING Mer gods på Mälaren FOTO: MOSTPHOTOS  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.