Sidan 1 i Godset nr 3 2012

ANDERS BYLUND, SIEMENS: Den kommersiella potentialen är enorm” EN TIDNING FRÅN TRAFIKVERKET OM GODS OCH AFFÄRER NR 3.2012 AMERIKATÅG SNART I SVERIGE? BÄTTRE KOLL PÅ HJULSKADOR LÅT GODSET TA SJÖVÄGEN Carola Alzén, vd Mälarhamnar, ser lösning på trängsel Trafikverkets föreslår att hastighetsgränserna 50, 70 och 90 km/tim slopas och ersätts av 30, 40, 60, 80, 100,110 och 120 km/tim. Trafikverkets utvärdering visar att ett slopande av 50, 70 och 90 skulle kunna spara 30 människoliv varje år och ge bara marginellt längre restider. Det skulle även minska trafikens miljöbelastning genom mindre buller och minskat utsläpp av koldioxid.

  Sid 2 - INTRO Längre, tyngre och bredare u är sommaren här, och för många betyder det semester.  
Arkiv:
Godset Nr 3 2010
Godset nr 4 2010
Godset nr 1 2011
Godset nr 2 2011
Godset nr 3 2011
Godset nr 4 2011
Godset nr 1 2012
Godset nr 2 2012
Godset nr 4 2012
Godset nr 5 2012
Godset nr 1 2013
Godset nr 2 2013
Godset nr 3 2013
Godset nr 4 2013
Godset nr 5 2013
Godset nr 4 2014
Godset nr 5 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.