Sidan 1 i Godset nr 1 2012

LARS YNGSTRÖM, VD FÖR TÅGAB: Jag vill lämna en bättre värld efter mig.” EN TIDNING FRÅN TRAFIKVERKET OM GODS OCH AFFÄRER NR 1.2012 PAKETLÖSNINGAR GER KAPACITET KOMBI VÄNTAR PÅ LYFTET BÅTFRAKT REN VINST SEX Ulf Harrysson om Xylems nya transportupplägg procent ökade godstrafiken på statliga järnvägsnätet under 2011. Sammanlagt 1,2 miljoner tåg rullade på banorna. Punktligheten för godstågen var 76,2 procent under förra året. Leverans till kund var ännu bättre. Närmare 95 procent av godset levererades till kund i rätt tid. KÄLLA: TRAFIKVERKET

  Sid 2 - INTRO Åtgärder där de gör störst nytta nder ett års tid har jag utrett hur vi kan  
Arkiv:
Godset Nr 3 2010
Godset nr 4 2010
Godset nr 1 2011
Godset nr 2 2011
Godset nr 3 2011
Godset nr 4 2011
Godset nr 2 2012
Godset nr 3 2012
Godset nr 4 2012
Godset nr 5 2012
Godset nr 1 2013
Godset nr 2 2013
Godset nr 3 2013
Godset nr 4 2013
Godset nr 5 2013
Godset nr 4 2014
Godset nr 5 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.