Sidan 2 i Godset nr 4 2011

INTRO Regeringen ser allvarligt på detta och Trafikverket har fått i uppdrag att kartlägga situationen och föreslå åtgärder. En åtgärd som regeringen redan överväger är att lagstifta om vinterdäck på tunga fordon redan nästa år. Vi på Trafikverket kan också bidra till ökad säkerhet och bättre framkomlighet genom att hålla vintervägarna farbara och sätta in särskilda åtgärder i känslig passager som exempelvis backar. I år har vi satsat extra resurser på snöröjning, och vi hoppas därför att årets vinter blir bättre än de två senaste. Men då krävs att alla bidrar och inte ger sig ut fellastad, med för hög hastighet och med sommardäck på. Karsten Bjärbo, Swedavia, arbetar för att öka flygfrakten till och från Arlanda. Foto: Stefan Bratt GODSET ÄR TRAFIKVERKETS TIDNING OM GODS OCH AFFÄRER ”Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt” är Trafikverkets vision. Trafikverket bildades 1 april 2010 och omfattar verksamheten vid tidigare Banverket och Vägverket samt vissa verksamheter vid Sika, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen. Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. LENA ERIXON STF GENER ALDIREK TÖR TR AFIK VERKE T Ansvarig utgivare: Lena Erixon. Redaktör: Monica Näslund. Medverkande i detta nummer: Kasper Dudzik, Heléne Grynfarb, Stefan Berglind, Kerstin Ericsson, Göran Fält, Bo Ingerstam, Stefan Bratt, Lena Holm Werton, Kenneth Nyström, Annica Gustafsson. Susanne Engman Design: A4 Layout: Grafisk form, Trafikverket. Tryck: Elanders Sverige AB, 2011. Omslagsbild: Heléne Grynfarb. Vill du beställa fler exemplar av Godset, göra en adressändring eller prenumerera gratis: Mejla godset@trafikverket.se ISSN: 16530888 2 FOTO: STEFAN BR AT T u är vintern här. En alltför vanlig syn på våra vägar den här årstiden är lastbilar som halkat av vägen eller ställt sig på tvären. Följden är långa köer som hindrar framkomligheten för transporter och bilister. Förlorad tid är dyrt för såväl näringsliv som för samhället i stort. Och dyrt för den åkare som ligger i diket med sin transport Här måste hela branchen ta ett större ansvar. Även om un”Förlorad tid är dersökningar visar att åtta av dyrt för såväl svenska åkanäringsliv som tiohar vinterre för samhället” däck på bilarna, så kör alltså var femte svensk lastbil på sommardäck året om. Bland utländska åkare kör två av fem på sommardäck. Men bra däck räcker inte. Vi vet också att för många tunga transporter överskrider hastigheterna och är fellastade. Överlaster är alltjämt ett problem vilket inte bara minskar trafiksäkerheten utan också orsakar onödigt slitage på vägarna. 6 Nytt it-verktyg gör det lätt att köra tungt 10 Nyfiken på Christel Wiman 13 På banan Wim väger tungt i farten 18 Krönikan Svavelregler och svensk sjöfart 18 Största snösmältaren på räls 19 Utreder mer sjöfart på Göta älv Världens största maskiner finns i Aitik. 8 15 ”Mitt uppdrag är att se till att vi kan förse Mälardalsregionen med bästa möjliga förutsättningar för godstrafik.” 16 FOTO: KASPER DUDZIK N   Sätt på vinterdäcken! 3 Tungt på spåret. ABB:s transformatorer tar järnvägen ut i världen

Sid 1 - ANNA-KARIN LARSDOTTER, ABB: Det är en transportchefs mardröm” EN TIDNING FRÅN TRAFIKVERKET   Sid 3 - Värsting I specialvagnen hänger den tunga transformatorn. Hela vagnens bredd är  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.