Sidan 2 i Godset nr 1 2011

INTRO Nu ska vi utreda järnvägskapaciteten et blev ännu en tuff vinter på många håll i landet och vårt transportsystem prövades hårt. Det var bättre än förra året efter de åtgärder som gjorts, men vi är inte nöjda. Godstrafiken, och därmed näringslivet, drabbades dessutom extra efter en urspårning på Norra stambanan som orsakade totalstopp i flera dagar. 3 8 Gruvrusch i norr sätter ljus på infrastrukturen Nyfiken på Catharina Elmsäter-Svärd 13 Signaler Schenker satsar på egen godstågstrafik 14 Effektiva transporter Alfredssons sänkte farten och vann pris 15 Utblick På gång med nordisk grön korridor 18 Krönikan Alla kan bli vinnare 19 Landet runt Slitna banor kräver satsning 11 Mats Berlin, vd för Scandfibre Logistics, om det nya trafikupplägget som gäller transporter av 2,4 miljoner ton papper och pappersmassa. För alla störningar i järnvägstrafiken beror inte på vintern. Det har aldrig tidigare körts så många tåg ”För alla störsom i dag, vilningar i järnket ökar slitaget på både järnvägstrafiken väg och fordon. beror inte på Dessvärre har vintern.” vi i dag inte heller möjlighet att hålla jämn takt i det förebyggande underhållet. Trafikverket har lämnat förslag till åtgärder till infrastrukturministern, och har nu fått i uppdrag att utreda kapaciteten på både kort och lång sikt. Resultatet ska redovisas till regeringen i slutet av februari nästa år. Transporterna på vägsidan har fungerat bättre även om stoppen i vägnätet också har ökat. Bättre vinterväghållning på kritiska avsnitt kan bidra till färre stopp, men åkarna måste också bidra med att använda bättre däck och att hålla hastigheterna. I det här numret av Godset kan du läsa om Alfredsson Transport i Norrköping som sänkte farten och fick ner bränsleförbrukningen och sparade stora pengar. På köpet blev arbetsmiljön bättre för förarna och utsläppen minskade. För det sistnämnda uppmärksammades åkeriet med Trakverkets miljöpris. 8 ”Förödande att införa en kilometerskatt som inte behövs.” 15 Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd på besök i Gävle hamn, en av hennes många resor för att lyssna, lära och synas. GODSET ÄR TRAFIKVERKETS TIDNING OM GODS OCH AFFÄRER ”Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt” är Trafikverkets vision. Trafikverket bildades 1 april 2010 och omfattar verksamheten vid tidigare Banverket och Vägverket samt vissa verksamheter vid Sika, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen. Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Ansvarig utgivare: Lena Erixon. Redaktör: Monica Näslund. Medverkande i detta nummer: Kjell Åkerman, Kasper Dudzik, Kenneth Nyström, Göran Fält, Susanne Engman, Stefan Bratt, Heléne Grynfarb och Kerstin Ericsson. Design: A4 Layout: Grafisk form, Trafikverket. Tryck: Elanders Sverige AB, 2011 Omslagsbild: Kasper Dudzik. Vill du beställa fler exemplar av Godset, göra en adressändring eller prenumerera gratis: Mejla godset@trafikverket.se ISSN: 16530888 LENA ERIXON STF GENERALDIREKTÖR TRAFIKVERKET 2 FOTO: GÖRAN FÄLT FOTO: HELÉNE GRYNFARB 11 På Banan Nytt transportupplägg för Scandfibre Logistics

Sid 1 - CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD: Det viktiga är att tänka längre än 2021” EN TIDNING FRÅN   Sid 3 - Eva Kaijser, Northland. Banarväg FOTO: K ASPER DUDZIK FÖR SKATTER I NORR Vi blickar  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.