Sidan 2 i Godset nr 4 2010

INTRO intern slog till tidigt i år med stora problem i både vägoch järnvägstrafiken. På järnvägssidan har Trafikverket och järnvägsbolagen rustat rejält för att undvika förra årets snökaos. Fortfarande finns mycket arbete att göra, och inte minst måste det förebyggande underhållet öka. Därför är det glädjande att vi nu fått regeringens tillåtelse att omfördela 500 miljoner extra till järnvägsunderhåll. På vägsidan har vi sett många bilder på lastbilar som blockerar vägar eller ligger i diket. Trafikverket ska förstås säkerställa att våra entreprenörer ser till att vägarna är ordentligt plogade, men branschen kan också självt bidra till ökad framkomlighet och säkerhet ”Det ska vara genom att helt enkelt utrusta bitydligt vilka med vinternav och gods- larna och att andäck stråk som passa hastigheten till väglaget. prioriteras” Trafikverket arbetar med en ny godsstrategi som syftar till att hitta de mest effektiva lösningarna oavsett trafikslag i syfte att öka konkurrenskraften för svenskt näringsliv och bidra till ett hållbart transportsystem. Det ska vara tydligt vilka nav och godsstråk som prioriteras så att företagen kan hitta långsiktigt lönsamma och hållbara logistiklösningar. Ett första utkast till strategi är nu klar och den kommer att diskuteras och förankras med branschen innan den slutligen läggs fast i vår. Långsiktiga strategier är bra, men transportbranschen utvecklas varje dag. I det här numret av Godset kan du läsa om ny teknik för gränslösa tranporter, om nya transportupplägg och om professorn som tycker att transportköparna borde planera bättre för att kunna tjäna mer. V   Mycket arbete kvar att göra 3 Prisad satsning Benders på banan med egna containrar på tåg 7 Signaler Samlad röst för flyget 8 Nyfiken på Johan Woxenius 11 ERTMS – Ny teknik för gränslös trafik 12 Utblick Ny EU-lag river gränshinder 15 Nytt stöd för säkrare körning 16 Preem handlar upp för miljön 18 Landet runt Läget på vägarna för yrkesförare Flera artister medverkade vid invigningen av Citytunnneln i Malmö. Mikael Wiehe och Timbuktu på scen. 19 7 16 ”Det är viktigt att vi som stor transportköpare ställer rätt krav” IT-verktyget Fatt kan användas vid tidtabellsplanering eller för halkprognoser, när det är dags att halkbekämpa vissa sträckor. Preems apelsinfärgade tankbilar hinner ett varv runt jorden, varje dag, året runt. GODSET ÄR EN TIDNING OM GODS OCH AFFÄRER OCH GES UT AV TRAFIKVERKET Trafikverket startade 1 april 2010. Samtidigt avvecklades Banverket, Vägverket och Sika. Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket ska vi bidra till samhällsutvecklingen och skapa förutsättningar för goda transportmöjligheter för medborgarna och näringslivet i hela landet. Ansvarig utgivare: Lena Erixon. Redaktör: Monica Näslund. Medverkande i detta nummer: Kjell Åkerman, Kasper Dudzik, Kenneth Nyström, Susanne Engman och Christian Dirksen. Design: A4 Layout: Grafisk form, Trafikverket. Tryck: Elanders Sverige AB, 2010 Omslagsbild: Kasper Dudzik. Vill du beställa fler exemplar av Godset, göra en adressändring eller prenumerera gratis: Mejla godset@trafikverket.se, ISSN: 16530888 LENA ERIXON STF GENER ALDIREK TÖR DIREK TÖR SAMHÄLLE TR AFIK VERKE T 2 FOTO: HANS BERGGREN , K ASPER DUDZIK , ILLUSTR ATION: SUSANNE ENGMAN

Sid 1 - ANDERS MALM, LOGISTIKCHEF PREEM: Vi vill ha en partner som vi gifter oss med.” EN   Sid 3 - Christer Hofling är en av hjärnorna bakom Benders tågsystem som transporterar takpannor  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.