Sidan 1 i Godset nr 4 2010

ANDERS MALM, LOGISTIKCHEF PREEM: Vi vill ha en partner som vi gifter oss med.” EN TIDNING FRÅN TRAFIKVERKET OM GODS OCH AFFÄRER NR 4.2010 GODSTÅG UTAN HINDER I EUROPA BENDERS PÅ BANAN MED EGNA VAGNAR Johan Woxenius styr forskning om sjöfarten Framtidstron ökar i transportföretagen. Optimismen gäller både det egna företaget och för branschen som helhet. Det framgår av Transportindikatorn för oktober. Transportindikatorn är Transportgruppens kvartalsvis återkommande rapport och konjunkturmätare av nuläget och framtidstron inom transportnäringen.

  Sid 2 - INTRO intern slog till tidigt i år med stora problem i både vägoch järnvägstrafiken.  
Arkiv:
Godset Nr 3 2010
Godset nr 1 2011
Godset nr 2 2011
Godset nr 3 2011
Godset nr 4 2011
Godset nr 1 2012
Godset nr 2 2012
Godset nr 3 2012
Godset nr 4 2012
Godset nr 5 2012
Godset nr 1 2013
Godset nr 2 2013
Godset nr 3 2013
Godset nr 4 2013
Godset nr 5 2013
Godset nr 4 2014
Godset nr 5 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.