Sidan 2 i Godset Nr 3 2010

INTRO Att transporterna kommer fram smidigt och tryggt gäller förstås även under vintern. Jag vill vara tydlig med att ingen på Trafikverket vill se en upprepning av den gångna vintern. Vi satsar därför 400 miljoner kronor på en mängd åtgärder för att hålla spåren öppna även när det snöar. Vi ska bli bättre på snöröjning, bättre på att förbereda och koordinera insatserna och bättre på förebyggande underhåll. Jag kan inte lova en helt problemfri vinter men däremot hoppas vi självklart att åtgärderna innebär att det fungerar bättre för oss alla kommande vinter. Järnvägens betydese för svensk industri, och därmed för oss alla, blev tydlig förra vintern. Våra transporter måste komma fram. Varje dag, året runt. LENA ERIXON STF GENER ALDIREK TÖR DIREK TÖR SAMHÄLLE TR AFIK VERKE T Bengt Eklund utbildar förare i sparsam körning. Vinsten är omedelbar för både förare och miljlö. GODSET ÄR EN TIDNING OM GODS OCH AFFÄRER OCH GES UT AV TRAFIKVERKET ”Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt” är Trafikverkets vision. Trafikverket bildades 1 april 2010 och omfattar verksamheten vid tidigare Banverket och Vägverket samt vissa verksamheter vid SIKA, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen. Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Ansvarig utgivare: Lena Erixon. Redaktör: Monica Näslund. Design: A4 Layout: Grafisk form, Trafikverket. Medverkande i detta nummer: Göran Skoglund, Kjell Åkerman, Henrik Hansson, Kasper Dudzik, Inger Söderlund, Kerstin Ericsson, Susanne Engman och Birger Morken. Tryck: Elanders Sverige AB, 2010 Omslagsbild: Henrik Hansson. Vill du beställa fler exemplar av Godset, göra en adressändring eller prenumerera gratis: Mejla godset@trafikverket.se ISSN: 16530888 2 FOTO: BIRGER MORKEN odstrafiken på våra vägar och järnvägar ökar igen. Det är i grunden bra, det är ett hälsotecken för Sverige. Samtidigt ställer det högre krav både på oss som förvaltar och investerar i infrastrukturen och på operatörerna. Den som köper en godstransport ska kunna lita på att den kommer fram smidigt, tryggt och med lägsta möjliga miljöpåverkan. ”Vi satsar Just kring miljön kan vi fortfamiljoner rande göra en hel för att hålla del i branschen. spåren öppna Bara så enkla åtgärder som att även när hålla hastighetsdet snöar” begränsningar och ha rätt lufttryck i däcken bidrar till en bättre miljö. Med fler smidiga terminaler där gods enkelt kan växla mellan trafikslagen når vi ytterligare en bit. Ett effektivare och mer miljövänligt transportupplägg är dessutom, och inte minst, oftast ekonomiskt fördelaktigt. G Tillsammans utvecklar vi Sverige 7 Signaler Vill korta väg till byggen 8 Effektiva transporter Körsättet blir rena vinsten 10 Nyfiken på Marie Winslow Andersson 13 Fler snöslungor ska hjälpa tågen gå 16 Utblick Öppning för öst-västlig godskorridor 19 Landet runt Godsstrategi på gång 20 Sveriges modernaste godsbangård Fler snöslungor och ökad styrning ingår i Trafikverkets vintersatsning. 13 8 ”Det intressanta är att lastbilen kan ta sig fram fortare i trafiken genom att köras försiktigt.” 15 FOTO: K ASPER DUDZIK 3 Flytande transporter. Food Tankers går i kombitankar för ökad lönsamhet.

Sid 1 - GUY EHRLING, NÄRINGSLIVETS TRANSPORTRÅD Ompröva beslutet om höjda banavgifter.”   Sid 3 - Från hamnen i Karlshamn utgår Food Tankers transporter. Tomas Petterson är vd. FOTO:  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.