Sidan 1 i Godset Nr 3 2010

GUY EHRLING, NÄRINGSLIVETS TRANSPORTRÅD Ompröva beslutet om höjda banavgifter.” EN TIDNING FRÅN TRAFIKVERKET OM GODS OCH AFFÄRER NR 3.2010 400 MILJONER SKA HÅLLA SPÅREN ÖPPNA RÄTT KÖRSÄTT RENA VINSTEN NÄRINGSLIVETS ROST Marie Winslow har en vision om fossilfri framtid 148 miljoner ton gods hanterades i Sveriges 52 allmänna hamnar under 2008. 90 procent av allt gods sett till volymen som importeras till eller exporteras från Sverige går via hamnarna. K ÄLL A: TR ANSPORTGRUPPEN

  Sid 2 - INTRO Att transporterna kommer fram smidigt och tryggt gäller förstås även under  
Arkiv:
Godset nr 4 2010
Godset nr 1 2011
Godset nr 2 2011
Godset nr 3 2011
Godset nr 4 2011
Godset nr 1 2012
Godset nr 2 2012
Godset nr 3 2012
Godset nr 4 2012
Godset nr 5 2012
Godset nr 1 2013
Godset nr 2 2013
Godset nr 3 2013
Godset nr 4 2013
Godset nr 5 2013
Godset nr 4 2014
Godset nr 5 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.