Klikk her for å åpne publikasjonen Radio/TV-bladet nr. 10/1966  Radio/TV-bladet nr. 10/1966


Red arrow Klikk her for å åpne publikasjonen Radio/TV-bladet nr. 10/1966


Sidan 19 i Radio/TV-bladet nr. 10/1966

TV I HAMMERFEST Finnmark er kommet med i TV-bildet, idet Norges nordligste by, Hammerfest, fra 6. desember fikk TV fra den provisoriske 50 W-senderen på Tyven. Man regner med at senderen vil bli byttet ut med en permanent sender i løpet av det nærmeste året. At det er fest i Hammerfest, er vel utvilsomt, og interessen for kjøp av TV-apparater har selvfølgelig vært stor. Det er vel i det hele tatt vanskelig for oss å kunne sette oss inn i hvilken betydning det har for de nordligste distrikter å bli dekket av TV-sendinger og dermed få en ganske annerledes tilknytning til landet og verden for øvrig. Kommende år vil en rekke andre steder i Finnmark bli dekket av TV-sendinger, og det er med glede at vi konstaterer at det på disse steder kommer fjernsyn før vi hadde regnet med det. DISPONENT H. P. Noreng orienterer Oslo Radio/TV-handleres Forening om båndopptakerens anvendelsesområde. Philips nye systemlydbånd - et funn for Dem og Deres kunder Enkel og perfekt løsning på et gammelt problem: trygg og oversiktlig oppbevaring av lydbånd. Denne elegante, robuste plastkassen og -holder med 6 «båser» vil med ett slag skape orden i kundenes lydbåndarkiv. Systemet gir også effektiv beskyttelse mot støt, støv og skitt. Stor, uttakbar innholdsliste for registrering av nye opptak kan alltid avleses gjennom det glassklare acryllokket. Fordeler for Dem: •k Bedre utstillingsmuligheter -k Rask og effektiv kontroll med beholdning og etterspørsel -k Opplysninger på systembåndene hjelper Dem å svare på kundenes spørsmål. Philips systemlydbånd og kassettholdere vil øke og fornye interessen for båndspillere og -opptak. En naturlig kundekrets vil melde seg omgående. Send derfor Deres bestilling / dag, eller kontakt vår lokale representant. PHILIPS pWi!!5 $9 1 L Y D B Å AVD. SERVICE - SANDSTUVN. 70, OSLO 6. TLF. 6771 90 309

Sid 18 - HOLD GOD TONE LENGER J^jl [RAYOjVACj TRANSISTOR BATTERIER f TRANSISTOR 1 Agenter   Sid 20 - Cforts. fra side 300.) 625 linjene som avsøkes på bildeplaten i fjernsynkameraet.  
To read this myPaper publication you need to have JavaScript activated in your web browser. You also need to have at least Flash Version 6 installed.
Innehållsförteckning
Powered by myPaper - www.mypaper.se