Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Kyrkans Tidning stift nr 47 2009  Kyrkans Tidning stift nr 47 2009


Red arrow Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Kyrkans Tidning stift nr 47 2009


Sidan 6 i Kyrkans Tidning stift nr 47 2009

TORSDAG 19 NOVEMBER 2009 KYRKANS TIDNING NUMMER 47 LUNDS STIFT Stiftskansliet, Box 32, 221 00 Lund TEL: 046-15 55 21 E-POST: maria.c.lundstrom@svenskakyrkan.se Musik är inte dekoration. Musik är livsluft och ett gränslöst språk. Ett kyrkorum tål tystnad, men musiken i kyrkorummet, den kan få våra själar att svinga sig upp, bortom och djupt in. Ibland kan vi genom musiken nudda vid att förstå det oförklarbara och det allra heligaste. MARIA LUNDSTRÖM, STIFTSREDAKTÖR Musiken som livsluft Långväga gäst. Stephen Dokolo är ny på posten som stiftssekreterare i vänstiftet i Lui, södra Sudan. FOTO: MARIA LUNDSTRÖM Tänk in kyrkomusiken i all verksamhet och se den som ett viktigt skäl till kyrkligt engagemang. Det var några slutsatser när Svenska kyrkan och Musik i Syd möttes den 10 november. Intresset var stort när Svenska kyrkan och Musik i Syd bjöd in till ett möte med fokus på kyrkan som konsertinstitution. Inbjudan riktade sig bland annat till kyrkomusiker i Lunds, Göteborgs och Växjö stift. Samtliga stift var representerade och även ärkebiskop Anders Wejryd hade tagit sig till Malmö. – Jag har svårt att tänka mig en levande kyrka utan mycket musik, slog Anders Wejryd fast. Kyrkorummet är en plats för både musikalisk bredd och spets, framhöll ärkebiskopen. Samt även för inslag som går utanför den gängse liturgin. – I en kyrka där det firas gudstjänst med erfarenhet, ord och musik från alla möjliga tidsåldrar – som vid en vanlig högmässa – där impregneras rummet så att det tål många konserter och även betalda inträden, sa Anders Wejryd. Den nya kulturpropositionen ställer den svenska konsertverksamheten inför ett vägskäl. Bland annat läggs Rikskonserter ner och de statliga anslagen decentraliseras. Det är därför hög tid att skapa nya nätverk med regionala politiker och tjänstemän, påpekade kultur- och kyrkopolitikern Anna Brandoné (s). Gäst från Sudan och EU-Margot LUNDS STIFT Möt en ung man som är sprängfylld av idéer för att få sin hembygd på fötter. Utmaningarna är många. Sviter av inbördeskriget, klimatförändringar, skördar som slår fel, analfabetism och arbetslöshet för att nämna några av dem. Läs intervjun med Stephen Dokolo och få en färsk bild av läget i södra Sudan på Lunds stifts webbplats. På www.svenskakyrkan.se/ lundsstift kan du också läsa en artikel om ett aktuellt klimatmöte med fokus på rättvisefrågan där biskop Antje Jackelén, EU-kommissionär Margot Wallström, Stefan Edman med flera deltog. – För de fattiga världen över är klimatförändringar inte något fiktivt. Utvecklingen kan inte vara hållbar om den inte är rättvis, betonade Margot Wallström, som hoppas att president Obama prioriterar och kommer till det kommande klimatmötet i Köpenhamn i december. Treenighet. Gudrun Erlanson, Anders Wejryd och Mats Hultkvist var rörande överens om vikten av musik för att skapa en levande kyrka. FOTO: ERIK SKOGH En av dessa tjänstemän är mötesledaren Martin Martinsson, vd för Musik i Syd. Han manade Svenska kyrkan att fortsätta vara en kulturbärare av rang och inte underskatta den lojalitet som kyrkans avgiftsfria, musikaliska verksamhet skapar hos allmänheten. I sina kontakter med kyrkomusiker vittnade han om en känsla av isolering ute i församlingarna och brist på uppbackning från ledningshåll. I Maria församling, Helsingborg, arbetar man med en ny församlingsinstruktion där musiken än tydligare ska lyftas fram som en kärnverksamhet, berättade kyrkoherden Gudrun Erlanson. Dels som ett sätt att profilera sig utåt, dels som en integrerad del av all verksamhet. Musiken utgör en dynamisk kraft som kan ses som diakoni, mission med mera. – Det handlar om att alla våra medarbetare blir medvetna om hur beroende vi är av varandra och hur vi kan använda varandras uttrycksmedel i vårt arbete. Det gäller att se varandra som resurser och tillgångar, sa Gudrun Erlanson, tillika kontraktsprost i Helsingborgs kontrakt. Ett synsätt som välkomnades av Mats Hultkvist, organist i Maria församling. Kyrkomusikern har allt att vinna på att inte behöva dra hela lasset själv. Till exempel i kontakten med politiker och tjänstemän. – Vi kan gå på möten tillsammans, kyrkoherde och kyrkomusiker. Så att man inte springer omkring själv och uppfinner vilka kontakter man ska ta med samhället, sa Mats Hultkvist. Samtidigt varnade han för att detaljstyra musikutövningen alltför hårt. Den kreativa lusten kan då hämmas, befarade Mats Hultkvist och fick medhåll av Gudrun Erlanson. De poängterade också att förutsättningarna för det musikaliska utbudet hänger samman med vilken församling man är satt att tjäna. ERIK SKOGH Om fred, klimat och natur LÖDDEKÖPINGE Fram till den 22 november inbjuder den internationella gruppen i Löddebygdens församling till en global vecka med tema ”Skapelsefred” där man vill ge lokala och globala perspektiv på klimat, natur och människa. En programpunkt äger rum den 19 november. Hur röjer man upp efter ett krig? Fredrik Pålsson från Barsebäckshamn har egna erfarenheter av arbete med minröjning i Afghanistan och på Sri Lanka. Efter frågor och diskussion blir det andakt och musik i kyrkan. En kvällsmässa den 22 november med musik av Haydn sätter punkt för satsningen. Hela programmet finns på www.loddebygdensforsamling.se Se medmänniskan i ögonhöjd Den 5 november samlades stiftets diakoner till diakondag. Vi fångade en av deltagarna, Bodil Jensen, i luren. Hur blev dagen Bodil? – Relevant, spännande och uppfodrande på ett positivt sätt. För diakonin i Simrishamn innehöll dagen i Lund mycket matnyttigt. Vi ser en tydlig ökning av hjälpsökande med ekonomiska svårigheter. I församlingen möter vi många behov. Det gäller att hålla blicken för vad som ska göras. – Elisabet Gerle talade bland annat om det profetiska uppdraget som måste utmana oss anställda i församlingen för att vi ska kunna rikta våra blickar utåt. Kyrkan har inte alla svaren, men vi kan se på våra medmänniskor i ögonhöjd. – Stig Linde gav en historisk exposé av förändringarna i fattigdomsbegreppet. Den fattige förr var helig, ansågs stå nära Gud och var därför föremål för barmhärtighetsgärningar. Men under historien har fattigdomens perspektiv förskjutits till att bli en rättighetsfråga. Idag är diakonens uppdrag att stödja personer så att deras rättigheter uppfylls och det är därför viktigt att vi reflekterar över förhållandet mellan barmhärtighet och rättvisa. – Av Per Eckerdal uppmanades vi att fokusera och föra samtal kring vad som är kyrkans upp- drag i den sociala sektorn. Ska till exempel församlingen driva ålderdomshem och boenden? Vi möts av många förfrågningar, och då får vi inte förlora siktet på vad som är kyrkans kärna. MARIA LUNDSTRÖM TEMAT I ÅR var Nya möjligheter för diakoni i Lunds stift. Biskop Antje Jackelén talade om visionsarbetet i Lunds stift, professor Elisabeth Gerle om evangelisk-luthersk inspiration till diakoni, diakonen och doktoranden Stig Linde om kyrkan och kampen om det sociala samt Per Eckerdal, Bräcke diakoni om sin färska rapport ”Kärnverksamhet och verksam kärlek – om pastoral praxis i 2000-talets Sverige”. Rötter och framtid. – Diakondagen gav värdefulla insikter om varför vi finns där vi är idag och vad ska vi göra framåt, säger Bodil Jensen, diakon i Simrishamn. FOTO: MARIA LUNDSTRÖM

Sid 5 - TORSDAG 19 NOVEMBER 2009 KYRKANS TIDNING NUMMER 47 VÄXJÖ STIFT Box 527, 351 06 Växjö,   Sid 7 - TORSDAG 19 NOVEMBER 2009 KYRKANS TIDNING NUMMER 47 GÖTEBORGS STIFT Stiftskansliet,  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.
Innehållsförteckning
Powered by myPaper - www.mypaper.se