Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Kyrkans Tidning stift nr 47 2009  Kyrkans Tidning stift nr 47 2009


Red arrow Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Kyrkans Tidning stift nr 47 2009


Sidan 4 i Kyrkans Tidning stift nr 47 2009

TORSDAG 19 NOVEMBER 2009 KYRKANS TIDNING NUMMER 47 VÄSTERÅS STIFT Västra kyrkogatan 9, 722 15 Västerås TEL: 011-39 26 78 MOBIL: 070-325 29 25 anders.hagman@svenskakyrkan.se Livsgnistan. Vad skiljer ett intressant konstverk från ett ointressant utöver ett tekniskt drivet handlag? Jo något slitet, oplanerat, skärande, ogenomtänkt, överraskande. Det kan till och med vara fusk, bara det fuskas väl. Som den där skällande hunden i bakgrunden på Bob Dylans In Every Grain of Sand. ANDERS HAGMAN, STIFTSREDAKTÖR Trettio dagar för miljön NORBERG Miljöbyrån och Svenska kyrkan i Norberg genomför ett ambitiöst program kallat Miljöforum M-30 under 30 dagar i november. Arrangemangen är ämnade att väcka lust och glädje över att skapa goda livskvalitéer och bättre hushållning med natur och miljö. Denna vecka sammanfaller arrangemanget med kyrkornas globala vecka med temat Skapelse i fred. På fredag framförs kabarén Rättvis i Norbergs kyrka och på lördag blir det en stor miljö- och hälsogalleria på församlingsgården Mariagården. På söndag kl 11 i Norbergs kyrka firas en temagudstjänst kring skapelsens förmåga till självläkning. Det blir även en finsk musikgudstjänst kl 13. Att gå med bud om liv Lång livsresa ledde Sylvia till diakonyrket Ända sedan hon var tonåring har Sylvia Hars känt en dragning till att jobba med tron som redskap. Nu är hon äntligen där. Men resan dit har varit lång. Efter gymnasiet utbildade Sylvia sig till ekonom och när hon tagit examen sökte hon ett kvalificerat ekonomjobb. Men redan under anställningsintervjun kände hon att det inte var rätt jobb för henne. – Jag gick på magkänsla, säger Sylvia. Jag ville ju egentligen jobba med människor. Istället fortsatte hon att studera och läste teologi under ett år. Tillbaka hemma i Malung igen bildade hon familj och arbetade en tid med ekonomi men bytte sedan det jobbet mot en tjänst på vuxenutbildningens expedition. När barnen blivit lite större började hon återigen fundera på att byta jobb. Då dök yrket ”diakon” plötsligt upp någonstans ifrån. Sylvia blev intresserad och började kolla upp vad en sådan har för arbetsuppgifter. Och då föll bitarna på plats. – Det var diakon jag skulle bli, säger hon. När Sylvia fick reda på vad som krävdes för att komma in på utbildningen var det nära att hon gav upp idén. Hon kunde inte tillgodoräkna sig någonting av sina tidigare studier. Men skam den som ger sig. Sylvia ordnade så hon fick den praktik som behövdes. Hon läste in Svenska kyrkans grundkurs på distans. Och hela familjen flyttade med henne till Strängnäs för att hon skulle kunna utbilda sig till fritidsledare med socialt arbete som inriktning. För att komma in på Svenska kyrkans ettåriga diakonutbildning godkänns nämligen bara vissa yrkesutbildningar, bland annat socio- Samling för estniskt nätverk SURAHAMMAR 10 december blir det ett möte för alla församlingar som har eller är intresserade av kontakter med Estland. Mötet hålls på Källmoragården med början kl 13.30. Det blir utbyte av erfarenheter och idéer och information om vilken sorts stöd och hjälp som är mest relevant idag för de kyrkliga kontakterna i Estland. Alla bitar plats. I juni vigdes Sylvia Hars till diakon och nu jobbar hon som ungdomsdiakon med ansvar för ungdomsverksamheten i Malungs församling. – Det här känns så rätt, säger Sylvia Hars om sitt nya arbete som diakon. Äntligen får jag jobba ute bland människorna. FOTO: JAN ROBERTSSON Anmälan lämnas utan åtgärd NORRBÄRKE I samband med MBL-förhandlingarna tidigare i höst om ett förslag till organisationsöversyn inom Norrbärke församling, anmälde de fackliga organisationerna arbetsgivaren till Arbetsmiljöverket. Facken hävdade att arbetsgivaren inte gett arbetstagarsidan möjlighet till medinflytande i framtagandet av förslaget. Arbetsmiljöverket meddelar att anmälan lämnas utan åtgärd och inspektion från Arbetsmiljöverket är inte aktuell. nom, psykolog, sjuksköterska och fritidsledare. I dag är Sylvia glad att hon valde just fritidsledarutbildningen. Den kommer väl till pass i hennes arbete som ungdomsdiakon. Efter fem års studier har hon nu äntligen nått sitt mål. I juni vigdes hon till diakon och nu jobbar hon som ungdomsdiakon med ansvar för ungdomsverksamheten i Malungs församling. – Jobbet är jätteroligt, säger hon. Alla bitar har fallit på plats. Fastän arbetsuppgifterna är helt nya för henne så har Sylvia redan från början känt sig hemma i sin roll som diakon. – Det har varit mycket nytt att sätta sig in i. Men jag känner inga tveksamheter. Även om jag ibland undrar hur jag ska räcka till. Sylvia berättar att hon får bra stöd av diakon Isabell Danielsson i Orsa som har samma typ av tjänst och därför är till god hjälp. Som ungdomsdiakon är Sylvia huvudansvarig för ungdomsverksamheten i församlingen. Och konfirmandarbetet tar naturligtvis mycket av hennes tid. – Jag försöker att inte vara alltför mycket uppbokad, säger hon. Att ha tid för den som vill samtala är viktigt, så det gäller att ha tid över när något oväntat dyker upp. Som nyss när en av ungdomarna tittade förbi och ville prata. En del av sin arbetstid förlägger Sylvia till högstadie- och gymnasieskolan. Hon deltar också i nattvandringar. Att vara en närvarande vuxen är viktigt. – Många unga saknar kontakten med vuxna, säger hon. I sin vigning lovar en diakon bland annat att ”försvara människors rätt” och ”stå på de svagas sida”. Diakonins ärende är att gå med bud om liv. Och Sylvia ser som en av sina viktigaste uppgifter att inge hopp och vara ett stöd till livet – ett gott liv. Hon vill inspirera och jobba både utåt och inåt i församlingen. Sylvia pratar också gärna om delaktighet, det är något som hon brinner för. Hon vill att det ska finnas en plats för alla. Och att kyrkan ska vara en mötesplats där alla kan ta del av gemenskapen och vara med och påverka. – Jag vill att vi bär in vardagen i gudstjänsten, säger hon. CARINA ROBERTSSON Renoveringsspurt ändrar kyrkans tider VÄSTERÅS I slutspurten av restaureringen av Västerås domkyrka kommer kyrkan att hållas stängd på veckodagarna fram till den 28 november. Veckomässan på tisdagar kl 9 och på onsdagar kl 19 firas som vanligt. Middagsmässan på torsdagar och middagsbönerna flyttas till Stilla rummet (Källan) på Kyrkbacksgården. Debatt om fjällkyrkan Budgeten för Västerås stift 2010 togs i stort sett utan ändringar av stiftsfullmäktige. Det blev en omfattande debatt om domkyrkans besökcentrum och fjällkyrkoverksamheten. Besökscentret är en gemensam angelägenhet mellan stiftet och Västerås kyrkliga samfällighet. Men sedan det står klart att samfälligheten inte avsätter några pengar i 2010 års budget, ifrågasatte flera ledamöter om stiftet ensidigt ska gå vidare med projekteringen. Till slut beslutade fullmäktige ändå att tillstyrka att 650 000 kronor går till detta ändamål 2010. Debatt blev det också på den punkt som gäller fjällkyrkoverksamheten. Lima-Transtrands församling har under flera år, och med hänvisning till kyrkoordningen, hävdat att den fjällkyrkoverksamhet som stiftet finansierar borde lyda under den lokala församlingen och inte genom en fristående stiftelse. Stiftsstyrelsen har inte velat rucka på nuvarande ordning, men arbetat för att få till stånd fungerande samarbetsformer. En av dem som reserverade sig mot budgeten i denna del var Ulla Dalhlberg (posk). – Det här är fel. Kyrkoverksamhet kan per definition inte bedrivas annat än på församlingsnivå. Därför måste man försöka finna en annan organisatorisk lösning, förklarar hon. ANDERS HAGMAN

Sid 3 - TORSDAG 19 NOVEMBER 2009 KYRKANS TIDNING NUMMER 47 SKARA STIFT Stiftskansliet, Box   Sid 5 - TORSDAG 19 NOVEMBER 2009 KYRKANS TIDNING NUMMER 47 VÄXJÖ STIFT Box 527, 351 06 Växjö,  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.
Innehållsförteckning
Powered by myPaper - www.mypaper.se