Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Kommuninfo - OBIZ Nr 3 2008  Kommuninfo - OBIZ Nr 3 2008


Red arrow Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Kommuninfo - OBIZ Nr 3 2008


Sidan 60 i Kommuninfo - OBIZ Nr 3 2008

ENERGI OCH MILJÖ SPARA MILJONER I UPPVÄRMINGSKOSTNADER Spara miljoner kronor vid uppvärmning av verkstadslokaler och kontor. Användning av värmestrips i Sverige skulle kunna minska energibehovet för tio års uppvärmning med en kärnkraftreaktor. Uppvärmningen bygger på flöde av varmvatten och värmen riktas dit du vill ha den. Temperaturfördelningen i höjdled är jämn och den lägre lufttemperaturen leder till stora energibesparingar jämfört med andra metoder för uppvärmning. Golv på idrottsanläggningar blir automatiskt varma. SAMMA TEMPERATUR Höjd [m] Temperaturgradient värmestrips Temperaturgradient varmluft 8 6 4 2 G ör som danskarna ­ montera ÅSABs värmestrips i verkstadslokaler, lagerhallar, köpcentra och kontor. Uppvärmningssystemet har används i Danmark sedan femtio år tillbaka. Värmestrips används även i Sverige men i förhållandevis i mindre omfattning. Hela lokalen, exempelvis en lagerhall, behöver inte värmas upp utan endast området där personalen befinner sig. Systemet bygger på att varmt vatten strömmar i ett rörsystem försett med reflektorer som riktar värmen och värmer där den träffar (värmestrålning). Temperaturen kan hållas flera grader lägre och ändå bibehålla en behaglig upplevd temperatur. Omvänt mot andra värmesystem är det till och med något högre temperatur strax ovanför golvet än vid taket. U TA N FÖRLUSTER TILL LUFT Vid uppvärmning med varmluft är det stor temperaturskillnad vid taket jämfört med golvet. Med värmestrips är det i stort sett samma temperatur vid taket som vid golvet. Dessutom är den verkliga temperaturen flera grader lägre vid uppvärmning med värmestrips än med varmluft. Temperaturen upplevs ändå behaglig. Om cirka 1 000 industribyggnader värmdes upp med ÅSAB värmestrips under 10år skulle vi spara energi motsvarande uppvärmning av cirka en miljon villor eller på sikt lika mycket energi som en kärnkraftreaktor levererar! Industri och fastighetsägare skulle spara många miljoner kronor! E N ENERGIBESPARING 15 20 25 30 Temperatur [grader C] Vid uppvärmning med varmluft är det stor temperaturskillnad vid taket jämfört med golvet. Med värmestrips är det i stort sett samma temperatur vid taket som vid golvet Dessutom är den verkliga temperaturen flera grader lägre vid uppvärmning med värmestrips än med varmluft. Temperaturen upplevs ändå behaglig. Exempel på värmestrips från ÅSAB. Vid värmestrålning överförs värmen till ytor och föremål utan större förluster till luft. Ytor såsom bord, väggar, golv, maskiner, människor etc värms upp och avger i sin tur värme till luften. Lokaler, både med hög och låg takhöjd, upplevs behagligt varma trots en förhållandevis låg lufttemperatur. Rådgivare Lars Waage Petersen från Dansk Energirådgivning, Silkeborg Danmark genomförde 2007 en jämförelse mellan uppvärmning med värmestrips och uppvärmning med varmluftssystem. Denna undersökning visar att i en stor byggnad med verkstad, lager och kontor ger värmestripsen, jämfört med varmluft, en energibesparing per år på 800 000 kilowattimmar. Detta ger en energibesparing på 8 miljoner kilowattimmar på 10 år. Uppvärmning med värmestrips drar enligt denna undersökning 25 procent mindre energi än uppvärmning med varmluftssystem. Uppvärmningskostnaden med värmestrips blir 4 miljoner kronor lägre på tio år. 60 OBIZ | 3 · 2008 www.kommuninfo.se

Sid 59 - En annan effektivitetsförklaring är utfyllnad. ­ Isoleringen fyller ut så väl i   Sid 61 - Nivåmätning med Tryckgivare eller Ekolod Nivåsonder med diameter Vi lanserar nu  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.
Innehållsförteckning
Powered by myPaper - www.mypaper.se