Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Aktiespararen Nr 11 2007  Aktiespararen Nr 11 2007


Red arrow Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Aktiespararen Nr 11 2007


Sidan 87 i Aktiespararen Nr 11 2007

Valuta Vinst/ KassaUtd./ Dir. Vinst/ aktie Vinst/ Vinst/ Kurs/ flöde/ aktie avk. aktie datum aktie1 aktie2 P/E1 P/E2 EK aktie 8,0 9,3 23,3 aug-07 2,3 3,2 8,8 jun-07 1,1 1,7 7,1 jun-07 0,0 0,0 Försäkring 2,0 5,9 1,8 jun-07 Fastigheter 0,0 0,0 33,8 sep-06 9,6 5,0 4,9 14,4 sep-06 10,3 5,0 4,4 27,2 jun-07 5,4 0,0 0,0 11,6 dec-06 1,1 3,1 2,2 1,6 4,4 3,5 jun-05 2,7 1,4 22,5 jun-07 1,3 4,7 6,4 jun-07 3,4 0,0 0,0 8,8 5,5 4,6 22,6 jun-07 9,2 Informationsteknik 1,2 1,4 0,9 1 2 ­1 Landkod Bolag Svolder B Säkerhetsintressenter Traction B Vostok Nafta Salus Ansvar B Balder Brinova Catena Din Bostad Sverige Diös Fastpartner Heba B Klövern B Sagax Wihlborgs B Betal- Kurs sen. Avk. Avk. TotalGenomsnittlig tillväxt 5 år kurs 12 mån från från avk. Börs29/10 Högst Lägst 12/06 12/05 5 år Beta Kurs Utdeln. Vinst EK Oms. värde 86,50 89,50 73,00 106,00 66,50 81,75 97,25 99,75 34,00 95,50 102,25 112,50 55,50 36,00 36,70 188,00 26,60 79,00 120,50 38,50 73,00 7 72,50 ­16 64,25 ­13 61,50 22,00 ­7 26 7 11 207 180 187 1,0 0,9 0,7 19 20 21 29 36 ­3 12 ­32 75 29 57 45 15 ­5 1044 3650 972 4476 551 1370 2433 1301 26 1223 1971 2328 3202 950 4631 2,1 8,1 10 5,2 10 5,9 21 2,4 16 2,0 8 9,6 9 9,0 13 12 20 19 15 13 8 13 2,5 1,5 1,2 1,3 3 ­5 16 ­1 ­74 18 45 9 40 26 683 88 ­17 643 207 204 731 0,9 1,2 1,2 0,8 1,0 0,6 0,8 1,0 39 13 ­4 43 21 21 53 2 9 6 1,6 3 1,1 4 1,6 7 1,0 ­32 2 4 3 11 115,00 81,00 ­6 147,50 100,25 ­26 116,00 93,00 12 77,50 53,50 ­17 39,60 30,70 ­3 47,50 34,40 ­12 216,00 181,50 ­13 33,40 24,50 ­11 93,00 63,00 3 168,00 105,00 ­16 262 0 1 45 53 3 13 ­3 Catenas resultat för nio månader uppgick till 15,41 kronor per aktie, 24 procent bättre än för motsvarande period 2006. IT: mjukvara 0,0 0,0 1,2 jun-07 1,4 1,8 11 8 2,0 0,9 4,0 1,5 jun-07 1,0 0,0 0,0 0,2 jun-07 0,7 0,4 3,5 1,0 jun-07 0,7 0,9 17 13 2,1 2,0 3,9 4,0 4,8 13 11 3,9 4,3 6,6 8,0 14 11 0,0 0,0 2,9 jun-07 5,2 5,8 11 9 3,1 0,0 0,0 ­35,0 dec-06 4,4 4,0 17 19 3,1 0,0 0,0 0,1 jun-07 0,2 0,2 17 13 2,7 2,1 5,5 2,5 jun-07 2,7 3,0 14 13 5,0 0,0 0,0 ­0,6 jun-07 0,4 1,0 49 18 1,5 0,0 0,0 1,1 jun-07 2,2 0,0 0,0 1,1 jun-07 0,5 0,5 15 15 1,9 1,0 1,3 3,0 jun-07 4,8 5,8 16 13 5,7 2,4 4,0 5,4 jun-07 5,3 6,5 11 9 2,8 0,0 0,0 2,3 jun-07 1,9 3,3 18 11 1,1 0,3 2,6 0,4 jun-07 2,2 0,0 0,0 0,4 jun-07 1,9 0,0 0,0 0,4 jun-07 1,9 0,0 0,0 ­12,4 jun-07 0,6 0,2 4,1 0,7 jun-06 0,6 0,6 8 9 1,1 1,2 6,3 1,2 jun-07 2,2 2,0 1,2 6,2 sep-07 6,1 9,2 28 18 10,0 0,0 0,0 ­1,1 jun-07 1,7 1,0 3,9 1,7 jun-07 2,4 1,0 2,7 2,2 jun-07 3,7 4,8 10 8 2,8 0,0 0,0 0,9 jun-07 1,0 1,7 20 12 2,8 0,0 0,0 1,9 jun-07 7,7 9,9 11 9 5,7 0,3 3,4 0,1 jun-07 0,9 1,1 9 8 1,9 0,3 3,9 0,5 mar-07 3,6 0,0 0,0 ­10,8 sep-07 ­4,1 1,5 11 0,7 0,0 0,0 0,7 jun-07 0,9 1,0 23 19 3,4 0,0 0,0 ­5,4 jun-07 0,3 2,5 1,4 4,9 jun-07 4,8 6,9 38 27 14,7 IT: hårdvara & utrustning 1,5 4,4 2,8 jun-07 1,3 6,0 3,9 12,0 jun-07 13,1 13,9 12 11 6,3 0,0 0,0 ­0,6 jun-07 0,0 0,3 50 3,6 0,0 0,0 ­2,4 jun-07 ­2,0 0,1 133 0,6 3,8 2,5 15,2 jun-07 4,8 0,0 0,0 0,0 jun-07 0,3 0,6 27 13 2,6 0,0 0,0 ­2,2 dec-05 0,1 0,5 24 7 3,6 0,0 0,0 ­4,1 jun-07 3,3 2,1 4,1 4,9 jun-07 1,4 0,0 0,0 ­2,2 jun-07 1,7 0,0 0,0 1,3 3,7 2,9 jun-07 3,5 3,9 10 9 1,8 0,0 0,0 ­5,7 jun-07 ­4,5 3,2 15 1,7 0,0 0,0 0,1 dec-06 2,6 0,0 0,0 0,1 jun-07 0,1 0,2 51 25 13,6 2,4 4,3 0,4 jun-07 5,0 5,6 11 10 1,9 2,3 2,4 8,2 jun-07 8,4 10,2 11 9 3,3 3,0 5,7 7,5 jun-07 6,3 9,4 8 6 1,1 0,0 0,0 0,1 jun-07 9,2 0,0 0,0 0,0 jun-07 1,2 0,0 0,0 ­2,7 jun-07 0,7 0,0 0,0 ­2,7 jun-07 0,5 0,0 0,0 0,1 jun-07 0,0 0,2 16 4,9 0,0 0,0 ­0,5 jun-07 0,7 0,0 0,0 0,9 2,4 13 5 2,5 2,1 ­4,5 jun-07 1,7 Teleoperatörer 0 0,0 ­0,6 jun-07 0,0 0,0 ­0,5 jun-07 NGM-börsen 2,0 10,0 1,8 dec-05 0,0 0,0 0,8 jun-07 0,0 0,0 0,5 jun-06 0,3 3,4 0,0 0,0 0,0 jun-07 0,0 0,0 0,1 3,9 ­2,6 sep-05 0,0 0,0 ­2,0 jun-07 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 dec-05 0,0 0,0 2,3 0,8 1,9 4,7 12,8 1,3 3,2 1,2 0,1 0,2 11 7 1,4 1 3 0 2 4 ­6 0 2 2 1 1 4 5 2 1 0 0 ­9 0 2 5 ­1 3 4 2 4 1 1 ­1 1 ­2 7 3 13 ­1 ­3 11 0 ­1 ­4 7 ­2 4 8 0 0 9 13 15 0 0 ­2 ­2 0 0 14 0 ­1 2 1 0 0 ­2 ­3 Acando Addnode Aspiro Boss Media Carl Lamm Connecta Cybercom Dagon Enea Hi-Q IBS B IFS A IFS B Jeeves Know IT LBI International MSC Konsult Mandator Modul 1 Nexus Nocom B Novotek B Orc Software Precise Prevas B Proact Readsoft B Semcon Sigma B Softronic B Teleca Telelogic Teligent Tradedoubler ACSC Addtech B Anoto Audiodev B Beijer Electronics Cashguard B Digital Vision Doro Elektronikgruppen B Fingerprint Cards HMS Networks Lagercrantz B Micronic Multi-Q Net Insight B Nolato B Note Partnertech Phonera Pricer B Scribona A Scribona B Sensys Traffic Switchcore Tilgin X-pon Card Group Mobyson Thalamus Networks B 3 L System AIK Fotboll Arcam B Arena Personal Avalon Benchmark Oil & Gas Betting Promotion Biolight B C 2 SAT Catech Central Asia Gold Chemel Confidence B Countermine B 15,20 17,70 10,31 22,80 33,50 21,70 1,83 3,64 1,69 11,40 19,30 10,55 52,00 59,25 43,50 90,00 92,00 59,00 54,50 66,75 30,29 74,00 171,17 70,00 2,75 4,44 2,74 38,00 43,40 34,70 17,40 26,40 13,90 8,00 11,00 7,20 7,15 11,05 6,95 78,50 92,00 63,00 59,00 75,00 52,00 35,00 56,50 34,00 11,55 14,75 8,30 2,94 3,12 2,20 1,02 1,50 0,79 15,70 31,00 14,20 4,89 8,50 4,73 19,00 25,80 18,70 169,00 200,50 88,50 1,66 4,55 1,66 25,60 38,60 21,80 37,60 39,90 30,50 20,20 29,30 17,90 85,00 85,00 53,00 8,15 14,30 8,15 7,80 8,40 4,10 15,70 22,45 14,80 19,70 21,50 12,50 1,90 5,53 1,87 184,00 231,50 154,00 33,00 154,50 12,80 7,30 153,00 6,95 3,34 6,00 51,75 15,30 73,75 33,50 49,00 3,80 5,05 56,00 93,00 53,00 2,00 0,40 5,95 4,60 2,91 0,10 11,00 119,00 1,61 9,70 20,10 10,20 5,85 7,40 0,49 0,13 2,57 3,70 3,80 0,84 1,55 5,30 0,73 5,35 9 ­15 ­43 ­12 ­4 30 65 ­38 ­27 ­10 ­34 ­20 ­31 ­15 ­6 ­29 19 7 ­11 ­39 ­38 ­14 45 ­56 ­10 7 ­26 25 ­41 49 ­19 29 ­59 ­10 44 ­18 ­59 ­48 331 ­42 ­81 243 1,3 0,9 0,3 1,5 1,3 1,4 0,3 1,3 1,7 1,6 0,2 1,7 1,2 1,3 1,2 1,1 1,3 1,3 1,0 1,3 0,8 1,2 0,8 1,1 1,1 1,1 1,6 1,5 1,2 1,0 1,6 1,1 34 ­12 ­28 27 36 ­40 24 54 33 5 19 54 60 11 23 16 ­8 ­34 37 6 16 0 15 17 31 42 12 28 ­4 29 ­10 5 3 25 19 ­18 59 58 17 13 39 ­2 23 6 21 8 12 0 ­2 29 19 15 ­8 2 ­5 ­21 43 22 4 ­6 0 ­24 9 33 ­10 28 101 12 7 0 ­60 ­1 13 0 6 19 ­3 10 ­3 ­7 ­7 35 15 1 ­14 ­18 ­17 ­24 18 8 12 28 4 ­2 9 7 ­3 ­7 2 0 6 92 0 9 ­7 ­13 11 26 ­2 ­17 4 40 90 68 367 ­46 ­92 ­53 199 ­12 930 ­29 340 ­13 28 ­25 135 ­18 814 4 1118 ­15 66 7 213 56 106 23 ­36 ­73 ­88 ­33 410 ­29 70 91 151 ­70 1 9 121 56 126 ­32 281 46 486 ­37 83 73 296 ­36 ­19 ­3 261 ­87 ­41 19 ­51 62 ­52 ­79 30 ­19 ­26 ­57 1 41 ­6 606 22 ­49 300 69 ­16 ­59 94 41 33 ­21 19 ­2 1124 487 349 651 531 935 1220 10 1010 1918 1400 111 1784 235 730 2171 32 497 95 75 567 173 2569 161 222 399 629 1512 699 354 969 4870 330 5155 172 3481 1646 118 952 683 129 104 282 181 780 781 1919 100 1851 1319 895 671 308 406 15 364 628 62 245 351 273 91 47 86 258 142 86 67 514 37 841 23 346 18 70 215 IBS redovisar en förlust för nio månader på 0,28 kronor per aktie. Omsättningen sjönk med 3 procent, till 1 549 miljoner kronor. 40,00 30,60 ­13 185,00 106,00 12 13,55 9,00 17 18,90 6,50 ­54 177,00 143,00 ­4 12,85 6,75 ­19 5,35 2,24 33 8,25 4,50 20 81,00 50,75 ­25 42,70 15,30 ­6 73,75 71,00 42,80 32,00 ­10 77,00 40,10 ­36 5,15 3,21 13 8,45 2,52 ­37 82,00 54,50 ­21 120,00 72,25 11 135,00 51,75 ­58 2,03 1,14 63 0,86 0,40 ­44 8,50 4,51 ­17 7,20 4,51 ­34 6,20 2,62 ­46 0,42 0,09 ­67 22,00 10,00 ­15 137,00 115,00 ­6 2,50 16,50 47,20 14,50 8,00 8,15 0,70 0,65 3,99 7,12 4,85 1,59 2,30 8,50 1,04 9,35 1,23 ­17 9,65 ­6 20,10 9,40 4,20 6,25 0,48 0,13 2,50 3,47 0,88 0,43 1,45 4,82 0,53 4,35 ­50 ­4 6 ­3 2 ­74 ­14 ­16 144 75 ­21 ­1 ­13 ­4 0,9 0,6 1,1 1,1 1,0 0,9 0,9 1,2 1,1 1,0 0,6 1,1 1,0 1,2 1,0 0,8 1,1 1,1 0,8 0,7 0,8 1,0 1,0 0,6 0,6 0,8 0,8 0,9 0,7 0,5 0,6 0,7 0,6 0,8 1,2 0,9 ­5 42 4 ­17 28 11 ­3 ­16 11 7 16 13 15 36 15 23 ­13 ­6 3 ­7 64 ­46 1 ­36 ­10 18 ­1 27 ­9 ­43 88 11 20 45 0 38 8 ­16 42 11 2 8 ­10 ­6 14 14 ­20 25 ­13 ­20 1 3 ­8 7 56 23 153 ­56 88 ­29 100 100 365 ­29 124 45 ­49 188 16 ­49 ­65 ­26 ­50 14 ­62 ­30 ­6 1075 ­86 ­96 ­42 ­54 ­61 ­14 306 14 12 ­89 1 185 ­7 227 1 0 4 11 7 ­8 ­11 44 5 3 11 22 Multi-Q har fått en order på bildskärmar från Visma värd 2 miljoner kronor. ­52 10 ­3 ­4 31 ­18 11 0 62 ­5 ­5 71 28 6 ­42 48 ­16 36 30 3 ­33 ­86 ­16 ­6 ­9 ­35 ­2 9 0 ­49 ­35 ­56 ­94 57 2223 100 65 36 ­40 ­57 144 84 532 5 4 Nummer 11, 2007 87

Sid 86 - AKTIEGUIDEN: fortsättning Valuta Vinst/ KassaUtd./ Dir. Vinst/ aktie Vinst/ Vinst/   Sid 88 - AKTIEGUIDEN: fortsättning Valuta Vinst/ KassaUtd./ Dir. Vinst/ aktie Vinst/ Vinst/  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.
Innehållsförteckning
Powered by myPaper - www.mypaper.se