Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Aktiespararen Nr 11 2007  Aktiespararen Nr 11 2007


Red arrow Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Aktiespararen Nr 11 2007


Sidan 82 i Aktiespararen Nr 11 2007

SVERIGE RUNT: Unga Aktiesparare Nya VD:n vill sätta UA på kartan i Finanssverige unga blir medlemmar i förbundet för att ta del av en specifik förmån och glömmer de övriga. Men UA har förmåner som passar unga oavsett livssituation och sparkapital. ­ Vi måste vårda våra befintliga medlemmar så att det blir tydligt varför de ska fortsätta att vara med, säger hon. Marknadsföring i all ära, men den betyder ingenting om det inte finns ett innehåll att marknadsföra, och det är Therese fullt medveten om. ­ Vi ska förstås hålla fast vid utbildning som vår viktigaste verksamhet. Våra medlemmar ska alltid ha tillgång till den kunskap de har behov av i sitt aktiesparande. Detta innebär att vi måste följa med i marknaden, veta vad som händer och kunna informera och utbilda om exempelvis nya finansiella produkter så att våra medlemmar ska kunna ta väl underbyggda investeringsbeslut. tiespararnas lokalavdelningar, och vi har kanske andra perspektiv på hur man rekryterar unga medlemmar som vi kan dela med oss av. Andra samarbeten är också viktiga: ­ Jag vill sätta Unga Aktiesparare på kartan i Finanssverige. Samarbetsparter i finansbranschen kan bidra till Unga Aktiesparare med erfarenhet och kunskap ­ och med sponsorpengar, förstås. Dessutom kan det göra det än mer intressant för unga att engagera sig. ­ Om folk i finansbranschen känner till Unga Aktiesparare kan det hjälpa de aktivt engagerade en bit på vägen i karriären, säger Therese Lundstedt. Marknadsföring, kommunikation och tydlighet är ledorden när Unga Aktiesparares nya VD, Therese Lundstedt, tar över rodret i förbundet om några veckor. Och just kommunikation har hon god erfarenhet av; Therese kommer närmast från en tjänst som ansvarig för UA:s skolinformationsprojekt. När Unga Aktiesparare byter VD den 26 november tar en civilekonom specialiserad på marknadsföring över rodret. Och marknadsföring är något som Therese Lundstedt tycker är viktigt för Unga Aktiesparare (UA). ­ Självklart vill vi ha fler medlemmar om ett år än vi har nu. Tydlig medlemsnytta och kommunikation är vägen dit. Vi måste lära oss att vara tydliga. Medlemmarna måste förstå vilket värde de får ut av sitt medlemskap. Therese menar att Unga Aktiesparare i dag har ett brett spektrum av medlemsförmåner som medlemmarna kan utnyttja under olika perioder i livet. Det är lätt hänt att "Vi måste vårda våra befintliga medlemmar så att det blir tydligt varför de ska fortsätta vara med." Här är den lokala verksamheten viktigast. Therese kommer från tjänsten som ansvarig för Unga Aktiesparares skolinformationsprojekt. Hon känner väl till förbundet men har inte jobbat så mycket med den lokala verksamheten. ­ Jag ser fram emot att sätta tänderna i den lokala verksamheten och vill jobba mer tillsammans med våra ideellt engagerade medlemmar, fortsätter hon. Jag tycker det är viktigt att främst se till att de har de verktyg de behöver för sin verksamhet. Sedan är det förstås viktigt att de också tycker att det är kul och givande att engagera sig hos oss. Här kommer även samarbetet med Aktiespararna in. ­ Vi har mycket att lära av varandra, och det är viktigt att vi samarbetar på så många orter som möjligt runtom i landet. Våra engagerade kan få oerhört mycket stöd av Ak­ Roligare jobb än detta går inte att få, säger Therese Lundstedt, tillträdande VD för Unga Aktiesparare. BILD: DAVID LUNDBERG Thereses egen karriär ser ut att gå som tåget. Före VD-jobbet i Unga Aktiesparare var Therese projektledare och ansvarig för en miljonverksamhet, innan dess konsult inom marknadsföring och försäljning vid en finanskonsultbyrå. Det som tagit henne till ett VD-jobb vid 25 års ålder är hennes fallenhet för att jobba målinriktat, tror hon. ­ Jag gillar att jobba mot uppsatta mål. För skolinformationsprojektet har vi jobbat mycket med elevmål, vilket gjorde att vi träffade fler elever och hade kontakt med fler lärare under förra läsåret än någonsin tidigare. Mål är också ett jättebra sätt att engagera andra. Therese har alltid varit intresserad av näringslivet och i synnerhet finansbranschen. Men aktieintresset tog fart på allvar först sedan hon började jobba hos Unga Aktiesparare. I dag har hon "en väldiversifierad aktie- och fondportfölj". Aktierna återfinns i Stockholm, men fondportföljen är spridd över världen, främst på tillväxtmarknaderna. ­ Ungdomar, aktiemarknaden och höga mål i en enda salig blandning ­ roligare jobb än detta går inte att få, slutar Therese Lundstedt. ELISABETH BLENNOW 82 Nummer 11, 2007

Sid 81 - liga anskaffningsutgiften som är hänförlig till de inlösta aktierna. Skatteverket   Sid 83 - Källa: Thomson Financial/Datastream Vinst/ KassaUtd./ Dir. Vinst/ aktie Vinst/ Vinst/  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.
Innehållsförteckning
Powered by myPaper - www.mypaper.se