Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Aktiespararen Nr 11 2007  Aktiespararen Nr 11 2007


Red arrow Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Aktiespararen Nr 11 2007


Sidan 8 i Aktiespararen Nr 11 2007

"Den höga tillväxten kan pågå i tio år till" Anders Borg är ung för att vara finansminister i en svensk regering. Icke desto mindre är han en av arkitekterna bakom alliansregeringens ekonomiska politik. I denna intervju av Mats Blomberg förklarar Borg hur han ser på ekonomin mot bakgrund av höstens budget och finansplan liksom vad aktiesparare, småföretagare och allmänhet kan förvänta sig på skatteområdet. Om du gör en exposé över ekonomin i stort, skrämmer det inte att börsvärden på 300­400 miljarder kronor har gått förlorade sedan i somras? Riskbilden har förskjutits i sämre riktning under hösten. Det handlar dels om att börserna gått ned, dels om amerikanska högrisklån. Och problemen har spritt sig till Europa. Det finns alltid en risk för att sådana problem dröjer sig kvar. Samtidigt är de fundamentala pelarna i ekonomin väldigt starka. Vi har en god löneutveckling och stark konsumtion. Även om räntorna stigit något är realräntorna historiskt låga. Vi har grundläggan- 8 Nummer 11, 2007

Sid 7 - NY FOND FIDELITY FUNDS ­ EMERGING EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA FUND 100 % 58   Sid 9 - INTERVJU: Anders Borg har kriserna varit kortvariga och därtill haft rätt begränsade  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.
Innehållsförteckning
Powered by myPaper - www.mypaper.se