Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Aktiespararen Nr 11 2007  Aktiespararen Nr 11 2007


Red arrow Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Aktiespararen Nr 11 2007


Sidan 72 i Aktiespararen Nr 11 2007

FOND: PPM Aktiespararen gör månatligen en uppdatering och uppföljning av sina PPM-portföljer. Dessa portföljer har, till skillnad från Fondportföljen, en statisk struktur, vilket innebär att risken behålls på ungefär samma nivå för varje portfölj oavsett marknadsläge. Däremot försöker vi hitta de bästa fonderna inom respektive riskprofil. Siffrorna inom parentes anger PPM:s fondnummer. Mätningen är gjord per 2007-10-22. Högriskportföljen vinnare igen 5 Lågriskportföljen 1 består av fem 4 fonder med stor 2 riskspridning och 3 låg volatilitet över tiden. Den består av två globalfonder, två Europafonder och en läkemedelsfond enligt nedan: 1. Folksam Europa (686030): Tillväxtorienterade europeiska aktier, 25 procent. 2. Aktie-Ansvar Europa (273078): Stabila europeiska bolag, 25 procent. 3. Carnegie Worldwide (384818): Investerar i ett begränsat antal bolag globalt, 20 procent. 4. Danske Fonder Global Index (252411): Global indexfond med låg avgift, 20 procent. 5. Öhman Medica (366575): Global läkemedelsfond, 10 procent. Portföljens utveckling, 1 månad, % Folksam Europa Aktie-Ansvar Europa Carnegie Worldwide Danske Fonder Global Index Öhman Medica Portfölj 0,8 ­1,7 2,2 ­1,1 ­3,8 ­0,4 Låg risk Medelrisk 1 Medelriskport5 följen innefattar 2 fem fonder med 4 högre risk än 3 lågriskportföljen. Detta innebär att svängningarna över tiden normalt är större. Portföljen omfattar följande fonder: 1. Lannebo Småbolag (842690): Svenska små och medelstora bolag, 15 procent. 2. Catella Europa (148585): Europeiska aktier, 25 procent. 3. Odin Sverige (450981): Svenska värdebolag, 15 procent. 4. East Capital Baltikum (552984): Investerar i baltiska länder, 20 procent. 5. Skagen Global (984187): Globala värdebolag, 25 procent. Portföljens utveckling, 1 månad, % Lannebo Småbolag Catella Europa Odin Sverige East Capital Baltikum Skagen Global Portfölj ­3,3 ­0,3 ­3,8 ­1,0 0,7 ­1,2 5 1 Högriskportföljen präglas av stor 2 4 rörlighet i avkastningen, men 3 samtidigt har den större potential än de andra till hög avkastning på längre sikt. Följande fonder ingår i portföljen: 1. JPM China (233585): Kinesiska bolag, 10 procent. 2. First State Global Resources (899120): Investerar i råvaruföretag globalt, 25 procent. 3. Skagen Kon-Tiki (501981): Global tillväxtmarknadsfond, 30 procent. 4. East Capital Östeuropa (442483): Östeuropeiska företag, 25 procent. 5. Gustavia Balkan (534156): Bolag i sydöstra Europa och på Balkanhalvön, 10 procent. Portföljens utveckling, 1 månad, % JPM China First State Global Resources Skagen Kon-Tiki East Capital Östeuropa Gustavia Balkan Portfölj 15,5 4,4 4,2 2,4 1,0 4,6 Hög risk Lågriskportföljen har den senaste månaden gått ned med 0,4 procent, med det största negativa bidraget från Öhman Medica som tappade 3,8 procent. Bäst gick nykomlingen Carnegie Worldwide med en uppgång på 2,2 procent, vilket bidrog med 0,4 procentenheter till portföljens totala avkastning. Nedgången för medelriskportföljen på 1,2 procent var något mer än för lågriskportföljen. Störst negativt bidrag kom från Odin Sverige, som tappade 3,8 procent av sitt värde, följd av Lannebo Småbolag, som backade med 3,3 procent. Portföljens bästa fond var Skagen Global, som hade en positiv avkastning på 0,7 procent under månaden. Högriskportföljen är, med en uppgång på 4,6 procent, återigen den portfölj som gått emot den allmänna trenden och ökat i värde den senaste tiden. Detta har skett tack vare den exponering som portföljen har mot tillväxtmarknaderna, vilka inte drabbats nämnvärt av den globala börsturbulensen. Bäst var JPM China, med en uppgång på hela 15,5 procent. PPM-NOTISER PPM får kritik av Fondbolagens Förening Fondbolagens Förening tycker att PPM i sin information till spararna har alltför stor inriktning på låga avgifter i stället för på fondernas avkastning, skriver DI.se med hänvisning till en artikel i Dagens Nyheter. Föreningen vill att PPM tydligare ska förklara att när fondernas avkastning redovisas är avgiften som bolagen tagit ut redan avdragen. "PPM vill att spararna ska styras mot att välja fonder med låg avgift. Två fonder som har lika bra avkastning är lika bra för spararna oavsett vilken avgift de har", säger intresseföreningens VD, Pia Nilsson till Dagens Nyheter. Men PPM förnekar att det skulle vara så. "Vi råder folk att titta på avgiften, precis som när de köper vilken annan tjänst eller vara som helst. Fondbolagen har en annan agenda. De vill tjäna så mycket pengar som möjligt", säger Daniel Barr, chefekonom i PPM, till Dagens Nyheter. PPM inför fem nya fondkategorier PPM införde den 3 oktober fem nya fondkategorier: Bioteknik, Kina, Latinamerika, Ryssland samt Nordamerika och USA småbolag. Antalet fonder som investerar i ett särskilt geografiskt område eller som tillhör en särskild bransch har vuxit kraftigt inom vissa kategorier, och PPM har därför gjort en uppdelning i fler kategorier än tidigare. Genom förändringen kan folk lättare jämföra fonder inom ett visst geografiskt område eller en särskild bransch. Ingen fond gallras bort PPM har lagt fram ett förslag som skulle rensa ut 6 av de 13 fonder som gått bäst de fem senaste åren. Nu sätter regeringen ned foten: Det ska inte gallras bland fonderna. Finansdepartementet uppger att det inte är aktuellt med en gallring. "Vi har inga planer på att slänga ut några fonder från PPM", säger Stefan Svanström, politiskt sakkunnig hos finansmarknadsminister Mats Odell. Regeringen har valt att inte gå vidare med den lösning som PPM förespråkat. 72 Nummer 11, 2007

Sid 71 - Aktiespararens fondportfölj, oktober 2007 Fond Värde 2007-10-22 Andel av totalportf.,   Sid 73 - 2007-10-22 FONDGUIDE Avkastning, % 2007 1 år 3 år Avgifter, % **** K/S Förv. Betyg**  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.
Innehållsförteckning
Powered by myPaper - www.mypaper.se