Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Aktiespararen Nr 11 2007  Aktiespararen Nr 11 2007


Red arrow Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Aktiespararen Nr 11 2007


Sidan 71 i Aktiespararen Nr 11 2007

Aktiespararens fondportfölj, oktober 2007 Fond Värde 2007-10-22 Andel av totalportf., % Förändring i % sedan: Nr 10, 2007* Första invest. Portföljens utveckling mot index Fondportfölj MSCI Världsindex AC (SEK) 135 000 130 000 125 000 120 000 115 000 110 000 105 000 100 000 04-09-16 05-05-16 06-01-16 07-10-16 REZA ROUZBEHANI Skagen Global Carnegie European Equity East Capital Östeuropa Öhman IT Swedbank Robur Råvaror Baring Australia Fidelity Germany Fidelity Telecommunications Odin Norge SEK Simplicity Norden Kassa Portfölj MSCI Världsindex AC 6 804 20 319 13 625 9 420 9 794 9 816 9 459 5 721 10 788 13 575 27 014 136 335 5,0 14,9 10,0 6,9 7,2 7,2 6,9 4,2 7,9 10,0 19,8 100,0 1,0 ­0,7 2,6 ­0,5 ­1,5 5,7 0,6 4,0 1,1 0,7 0,3 0,8 0,8 51,0 7,2 19,3 8,2 13,8 5,7 0,6 4,0 1,1 0,7 1,4 36,3 20,8 *avläsningen skedde 2007-09-24 European Equity, med en nedgång på 0,7 procent, Öhman IT, som gick ned med 0,5 procent, samt Roburs råvarufond som sjönk med 1,5 procent och gav det största negativa bidraget till portföljutvecklingen. Vi tror att med dagens klimat, och trots de kortsiktiga fluktuationerna på marknaderna, ser utsikterna goda ut på några månaders sikt. Därför har Aktiespararen valt att öka investeringarna i vissa av portföljens fonder. Därvid ökar Europafonden från dagens cirka 5 procent till 15 procent av portföljen. Övriga fonder som får tillökning är Baring Australia och Öhman IT, som går från 4 till 7 procent av portföljen, Odin Norge, som ökar från 6 till 8 procent, medan Simplicity Norden ökar andelen från 8 till 10 procent av portföljen. Dessa kompletterande investeringar gör att Fondportföljen nu tar 20 procent av sin förmögenhet från kassan till att köpa nya fondandelar. Efter dessa transaktioner minskar de totala likvida medlen i portföljen till 20 procent, och portföljen är med andra ord investerad till 80 procent av det totala värdet. Kallelse Till Aktiespararnas kongress 2008 Stadshuset, Stora Torget i Sundsvall Styrelsens i Sveriges Aktiesparares Riksförbund kallar medlemmarna till ordinarie årskongress fredagen den 4 april 2008 kl. 13.00 i Sundsvall. De kongressombud som utses av lokalavdelningen får en personlig kallelse. Enligt förbundets stadgar äger kongressombud och styrelseledamöter rösträtt medan enskild medlem endast har närvaro- och yttranderätt. Motioner april Fredag 2008 4 Motioner ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 17 december 2007. Sänd motionerna till Förbundsstyrelsen, Aktiespararna, 113 89 Stockholm, eller e-post: eva.wahl@aktiespararna.se AnnonsASP0711kallelse.indd 1 07-10-30 09.21.48 Nummer 11, 2006 71

Sid 70 - FONDPORTFÖLJEN Fondportföljen klättrar vidare mot nya höjder Fondportföljen har   Sid 72 - FOND: PPM Aktiespararen gör månatligen en uppdatering och uppföljning av sina PPM-portföljer.  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.
Innehållsförteckning
Powered by myPaper - www.mypaper.se