Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Aktiespararen Nr 11 2007  Aktiespararen Nr 11 2007


Red arrow Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Aktiespararen Nr 11 2007


Sidan 70 i Aktiespararen Nr 11 2007

FONDPORTFÖLJEN Fondportföljen klättrar vidare mot nya höjder Fondportföljen har lyckats ta sig vidare uppåt den senaste månaden och nått en ny rekordnivå. Den ackumulerade uppgången är nu 36,3 procent sedan start, medan avkastningen för jämförelseindex under samma period är 20,8 procent. Fondportföljen har med andra ord lyckats utklassa index så här långt. aktiva med att förse marknaden med likviditet, och Fed har till och med sänkt sin styrränta med 50 punkter så här långt. De flesta experter och bedömare räknar med att det kommer ytterligare sänkningar från USA ­ i ett försök att förhindra en totalkollaps för det finansiella systemet och att undvika en recession. Fondportföljen har trots det svängiga investeringsklimatet lyckats klättra uppåt sedan förra numret och ökat i värde med 0,8 procent. Denna uppgång är i linje med utvecklingen för portföljens jämförelseindex som har avkastat lika mycket ­ med den skillnaden att Fondportföljen har gjort detta trots att 40 procent legat i kassan. Skälet till att Fondportföljen ändå lyckats prestera som index är att vissa fonder i portföljen har utvecklats mycket bra och kompenserat den stora likviditeten. Bland de fonder som bidragit med god marginal till portföljens totalavkastning kan nämnas East Capital Östeuropa, med en uppgång på 2,6 procent, Baring Australia, som gått upp med 5,7 procent, samt Fidelity Telecommunications, som stigit med 4,0 procent. De globala börserna har varit fortsatt oroliga i spåren av de amerikanska kreditförlusterna, vilket har lett till kraftiga vinstminskningar för de största investmentbankerna. Ingen vet med säkerhet hur stora konsekvenserna av detta blir och när marknaden kan börja stabilisera sig. Världens centralbanker, med USA:s Federal Reserve (Fed) i spetsen, har varit Dessa fonders bidrag till portföljens totala avkastning under månaden har varit 0,3 procentenheter för Östeuropafonden och 0,2 procentenheter för de två övriga fonderna. East Capital Östeuropa är ett äldre innehav i portföljen, medan Baring Australia och Fidelity Telecommunications är nya sedan föregående nummer. Tre av portföljens fonder har backat under den senaste månaden: Carnegie Asp0711a016_Akt_Topp 1 07-10-25 11.37.14 70 Nummer 11, 2007

Sid 69 - Fondnotiser Fondavgifterna stiger jorden runt Japan +50 Enligt en undersökning   Sid 71 - Aktiespararens fondportfölj, oktober 2007 Fond Värde 2007-10-22 Andel av totalportf.,  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.
Innehållsförteckning
Powered by myPaper - www.mypaper.se