Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Aktiespararen Nr 11 2007  Aktiespararen Nr 11 2007


Red arrow Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Aktiespararen Nr 11 2007


Sidan 7 i Aktiespararen Nr 11 2007

NY FOND FIDELITY FUNDS ­ EMERGING EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA FUND 100 % 58 Miljoner kvadratkilometer 80 Länder 1,5 Miljarder människor 11 Tidszoner 50 % 44 % av befolkningen är under 20 Rikt på platina, koppar och olja Växande infrastruktur Ökad köpkraft 0,0 % Växande befolkning En ny fond för dig som är intresserad av världens största oexploaterade investeringsmöjlighet. Vår nya fond ­ Fidelity Funds EMEA Fund ­ är en ypperlig möjlighet för dig som vill investera i en marknad med stor potential. EMEA står för "Emerging Europe, Middle East and Africa" och det finns flera anledningar till varför du borde titta närmare på den här fonden. Området är oerhört rikt på naturresurser och förser stora delar av världen med krom, olja och platina. Här finns också närmare hälften av de tjugo snabbast växande städerna i världen med enorma behov av ny infrastruktur. Lägg till detta en stark ökning av antalet köpstarka konsumenter. Vi har besökt och analyserat hundratals företag i det här området och skapat en fond som gör att du enkelt kan ta del av utvecklingen i en växande värld. Prata med din rådgivare hur fonden passar just din sparprofil. Köp Fidelity EMEA Fund hos nedanstående distributörer. Läs mer på fidelity.se Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Växelkursförändringar kan påverka värdet av en investering. Likviditeten kan vara sämre på mindre aktiemarknader och volatiliteten högre i vissa fonder. Möjligheten att sälja andelar kan därför vara begränsad under speciella omständigheter. Köp fonden hos någon av distributörerna nedan: www.fidelity.se 020 795 850 Det här dokumentet får inte reproduceras eller cirkuleras utan föregående tillstånd. Informationen riktar sig inte till och får inte användas av personer i USA, utan bara av personer som bor i de jurisdiktioner där de relevanta fonderna säljs och där ingen auktorisering krävs. Med Fidelity/Fidelity International avses Fidelity International Limited (FIL), med säte i Bermuda och dess dotterbolag. Såvida inte annat anges är alla åsikter som framställs Fidelity-organisationens egna. Fidelity, Fidelity International och Pyramid-logotypen är varumärken som tillhör Fidelity International Limited. Fidelity Funds är ett öppet investeringsbolag i Luxemburg med olika aktieklasser. Vi rekommenderar att ni skaffar detaljerad information innan några investeringsbeslut fattas. Investeringar bör göras på basis av aktuellt prospekt, som finns att rekvirera utan kostnad tillsammans med den senaste årsredovisningen och halvårsrapporten från våra distributörer, från European Service Centre i Luxemburg, från din bank eller finansiella rådgivare. Transaktioner för valutaväxling kan komma att utföras av extern part för Fidelitys räkning eller av företag inom Fidelitygruppen. Dessa företag kan komma att dra fördel av dessa transaktioner. Publicerad av Fidelity Investments International (registrerat i England och Wales) auktoriserat och reglerat i Storbritannien av Financial Services Authority. CO16299

Sid 6 - FÖRBUNDSLEDARE Sveriges Aktiesparares Riksförbund Postadress: 113 89 Stockholm Besöksadress:   Sid 8 - "Den höga tillväxten kan pågå i tio år till" Anders Borg är ung för att vara finansminister  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.
Innehållsförteckning
Powered by myPaper - www.mypaper.se