Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Aktiespararen Nr 11 2007  Aktiespararen Nr 11 2007


Red arrow Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Aktiespararen Nr 11 2007


Sidan 69 i Aktiespararen Nr 11 2007

Fondnotiser Fondavgifterna stiger jorden runt Japan +50 Enligt en undersökning genomförd av Moneymate, som AMF Pension Fondförvaltning låtit göra, var den genomsnittliga avgiften på nystartade aktiefonder 1,53 procent vid halvårsskiftet 2007. Och trots att fondvolymerna ökar stiger avgifterna, vilket slår hårt mot spararna. Skandia lanserar tillväxtmarknadsfond Skandia Fonder startar en ny tillväxtmarknadsfond, Skandia Fonder BRIC-fond. Den nya fonden är tillgänglig också för Skandias fondförsäkringssparare liksom för Skandiabankens kunder. Fonden ska investera i stora och medelstora bolag i de så kallade BRIC-länderna, Brasilien, Ryssland, Indien och Kina, det vill säga de verkliga tillväxtmotorerna i världen just nu. Skandia Fonder BRIC-fond förvaltas av Allianz Global Investors, och ansvarig förvaltare är Michael Konstantinov. ­3 0 Avkastning 12 mån.: ­3 % Direktavkastning: 1,4 % P/e-tal: 25,8 (27,5) Även om p/e-talet har sjunkit något det senaste året är japanska aktier bland de högst värderade av alla regioner. Detta har förstås visat sig i den svaga kursutvecklingen: en nedgång på 3 procent det senaste året. Hedgefondsförvaltare förutspår amerikansk recession En undersökning gjord bland världens hedgefondsförvaltare visar att de flesta av förvaltarna tror att en amerikansk recession är "mycket trolig" nästa år, enligt Hedgenordic (ett nyhetsföretag som också tar fram rapporter och underlag för jämförelser, till exempel hedgefondsindexet HNX). Men färre än 20 procent av förvaltarna tycker att en ekonomisk inbromsning skulle vara till nackdel för sina fonder. Undersökningen har gjorts bland 239 hedgefonder med ett medianvärde på 492 miljoner USA-dollar i förvaltat kapital. ­50 Östeuropa +50 +33 0 Avkastning 12 mån.: 33 % Direktavkastning: 1,2 % P/e-tal: 19,8 (16,4) Även Östeuropa visar en ökning i värderingen i form av ett p/etal på 19,8. Östeuropeiska aktier har gått upp med 6 procent den senaste månaden och trotsat den senaste tidens oroligheter. +62 +50 Asien (utom Japan) Avkastning 12 mån.: 62 % Direktavkastning: 1,8 % P/e-tal: 18,3 (13,5) Asien har gått upp med fantastiska 62 procent det senaste året. Vinsterna har dock inte följt samma utveckling, enär p/etalet har klättrat från 13,5 till 18,3. Marknaden har med andra ord börjat visa tecken på en viss övervärdering. Fondförvaltarnas dåliga säljinsatser underminerar marknaden Företaget Element, som bland annat sysslar med omvärldsanalyser, och undersökningsföretaget Scandinavian Research har genomfört en undersökning av hur marknaden för fond- och kapitalförvaltning fungerar. Resultatet visar att fondförvaltarnas försäljningsinsatser genomgående är så undermåliga att stiftelserna sällan eller aldrig överväger att titta på andra alternativ. Visserligen uppfattas fondförvaltarnas säljare som mycket ihärdiga och konstant återkommande. Men väldigt få avslut görs, och anledningen till detta, hävdar de flesta, beror på dåliga kunskaper, dåliga förberedelser och, när det gäller kommuner, en stor okunnighet om kraven på upphandling. 0 ­50 ­50 Noterbart Avkastningssiffrorna är på tolv månader och beräknade i USA-dollar, förutom för Japan (yen) och Europa (euro). Värdet för p/e-talet inom parentes avser värdet för tolv månader sedan. Finans Avkastning 12 mån.: 11 % Direktavkastning: 2,8 % P/e-tal: 11,7 (14,2) Finansaktierna har haft en dålig utveckling på grund av den senaste tidens oroligheter i sektorn. Detta har resulterat i kraftigt sjunkande p/e-tal det gångna året. Många experter menar att det nu är ett mycket bra köptillfälle i finanssektorn. Fastigheter Avkastning 12 mån.: 15 % Direktavkastning: 2,6 % P/e-tal: 13,8 (18,7) Fastighetsaktier har, i likhet med finanssektorn, åkt bergoch-dal-bana på sistone. Det senaste halvåret har branschen gått ned med 4 procent. I takt med detta har p/e-talet dock kommit ned till en relativt attraktiv nivå (13,8). Fastighetsaktiernas direktavkastning är fortfarande god. Ny teknik Avkastning 12 mån.: 19 % Direktavkastning: 0,9 % P/e-tal: 24,7 (23,3) Aktierna inom IT och teknik har klarat sig i linje med världsindex, men p/e-talet känns något högt i närheten av 25. Direktavkastningen är också den lägsta av samtliga branscher och regioner. Månadens jordfräs Med en nedgång på 7,2 procent var Templeton US Value den fond som hade sämst utveckling den senaste månaden och utnämns därmed till Månadens jordfräs. Fondens huvudsakliga investeringsmål är långsiktig kapitaltillväxt. Fonden investerar i en värdeinriktad portfölj med amerikanska aktier och andra värdepapper av alla storlekar. Fondens basvaluta är dollar. Nummer 11, 2007 69

Sid 68 - Fondnotiser East Capital växte med 15 miljarder under andra kvartalet Moneymates   Sid 70 - FONDPORTFÖLJEN Fondportföljen klättrar vidare mot nya höjder Fondportföljen har  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.
Innehållsförteckning
Powered by myPaper - www.mypaper.se