Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Aktiespararen Nr 11 2007  Aktiespararen Nr 11 2007


Red arrow Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Aktiespararen Nr 11 2007


Sidan 68 i Aktiespararen Nr 11 2007

Fondnotiser East Capital växte med 15 miljarder under andra kvartalet Moneymates rapport om den svenska fondmarknaden för andra kvartalet 2007 visar att fondbolaget East Capital ökade sin fondförmögenhet med nästan 15 miljarder kronor. Det totala förvaltade kapitalet uppgår därmed till 32,5 miljarder kronor per den 30 juni. FOND: Global indikator Börsvindar Handelsbankens fonder till Storebrands kunder Handelsbankens fonder ska erbjudas Storebrands kunder. Det är en del av affären i vilken norska Storebrand köper SPP av Handelsbanken för 18 miljarder kronor. Handelsbanken Fonder ska nu träffa Storebrand så fort som möjligt för att mejsla ut detaljerna för vilka av fonderna Storebrand ska distribuera, säger Joachim Spetz, VD för Handelsbanken Fonder, till Fond & Bank. USA Avkastning 12 mån.: 12 % Direktavkastning: 1,7 % +50 P/e-tal: 17,0 (17,8) De amerikanska börserna gjorde efter centralbankens räntesänkning en rejäl återhämtning +12 från raset och noterade nya höjder. P/e-talet är ungefär som 0 för ett år sedan, samtidigt som börsindex under det senaste året har stigit med 12 procent. ­50 Mindre nettouttag ur fonder i september än i augusti I september var uttagen, liksom i augusti, större än insättningarna i fonder, enligt statistik från Fondbolagens Förening. Nettouttagen uppgick till 3,9 miljarder kronor, vilket främst orsakades av ett nettouttag ur aktiefonder på motsvarande 2 miljarder kronor. För räntefonder var nettouttagen 1,8 miljarder kronor, med en relativt jämn fördelning mellan långa och korta räntefonder. Även för blandfonder och övriga fonder (hedgefonder) var sparandet negativt; nettouttagen ur dessa fondtyper uppgick till 0,3 respektive 0,5 miljarder kronor. För fondandelsfonder uppvisades dock ett positivt nettoflöde (0,6 miljarder kronor) under månaden. Latinamerika +71 +50 Hedgefonden Pecunia ändrar namn till Consepio Hedgefonden Pecunia, som förvaltas av Wiborg Kapitalförvaltning, har ändrat namn till Consepio. Namnet Pecunia har vid ett flertal tillfällen förväxlats med bolag med samma namn, enligt bolaget. För att undvika förväxlingar heter fonden nu Consepio. 0 ­50 AMF Pension startar Sveriges billigaste Nordamerikafond Den 24 september gick startskottet för AMF Pensions Nordamerikafond. Med en avgift på 0,4 procent blir den marknadens billigaste aktivt förvaltade Nordamerikafond, 0,3 procentenheter lägre än närmaste konkurrent. Nordamerikafonden kan väljas för vanligt fondsparande, tjänstepension, privat pensionssparande samt sedan i början av oktober även inom PPM-systemet. Avkastning 12 mån.: 71 % Direktavkastning: 1,9 % P/e-tal: 17,3 (12,9) Bäst avkastning av samtliga regioner och branscher det senaste året har Latinamerika gett, med en uppgång på 71 procent. Då är det inte så konstigt att även värderingen till slut börjar öka, efter en lång period av låga p/e-tal. Dagens p/e-tal på 17,3 är dock fortfarande acceptabelt, med tanke på att tillväxten är hög. Europa +50 +11 0 Avkastning 12 mån.: 11 % Direktavkastning: 2,5 % P/e-tal: 14,1 (15,1) De europeiska börserna har gått i sidled det senaste halvåret. P/e-talet är något lägre än för ett år sedan och befinner sig på en relativt låg nivå (14,1). Direktavkastningen ligger dock på goda 2,5 procent. ­50 Trender i fondbranscherna Råvaror Avkastning 12 mån.: 32 % Direktavkastning: 2,1 % P/e-tal: 14,2 (11,4) Råvaruaktier är näst bästa bransch avkastningsmässigt det senaste året, med en uppgång på 32 procent. Även om p/e-talet klättrat en del under tiden är det fortfarande relativt lågt. En direktavkastning på 2,1 procent är också godkänd. Hälsovård Avkastning 12 mån.: 1 % Direktavkastning: 2,1 % P/e-tal: 21,8 (22,1) Hälsovårdsaktierna har haft en ungefär lika trist utveckling som Japan det senaste året, med en uppgång på endast 1 procent. P/e-talet är dock oförändrat i förhållande till i fjol. Telekommunikation Avkastning 12 mån.: 42 % Direktavkastning: 2,7 % P/e-tal: 20,3 (17,1) Aktiviteterna kring telekombranschen är hög för närvarande med många transaktioner, inte minst från riskkapitalbolagen. Detta har gjort att utvecklingen för branschen har varit god det senaste året, hela 42 procent. P/e-talet har dock stigit en del. Månadens raket Med en uppgång på 25,8 procent var Kaupthing Kina bäst av samtliga fonder den senaste månaden och får utmärkelsen Månadens raket. Fonden placerar i kinesiska bolag med huvudsaklig verksamhet på det kinesiska fastlandet. Kaupthing Kina är en indexliknande fond, som eftersträvar långsiktig kapitaltillväxt genom investeringar i en av världens snabbast växande ekonomier. 68 Nummer 11, 2007

Sid 67 - på ett helt annat sätt, vilket förbättrar möjligheterna att göra prognoser i de   Sid 69 - Fondnotiser Fondavgifterna stiger jorden runt Japan +50 Enligt en undersökning  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.
Innehållsförteckning
Powered by myPaper - www.mypaper.se