Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Aktiespararen Nr 11 2007  Aktiespararen Nr 11 2007


Red arrow Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Aktiespararen Nr 11 2007


Sidan 67 i Aktiespararen Nr 11 2007

på ett helt annat sätt, vilket förbättrar möjligheterna att göra prognoser i de små bolagen jämfört med de stora. Vilka köp- och säljkriterier har du när du ska köpa eller sälja en aktie? Jag har inga formella kriterier, men det jag letar efter är kvalitet i intjäning, det vill säga att intjäningen är stabil samt att vinsterna är riktiga och inte består av exempelvis lagervinster. Det andra är möjligheterna att göra prognoser på vinsterna så att jag känner mig säker på dem. Naturligtvis är det också bra om företagen finns på en marknad där de kan fortsätta att tjäna pengar. Få faktorer skulle dock tvinga fram en försäljning. En orsak till försäljning är om aktien blir på tok för dyr, så att den inte går att räkna hem längre. En annan faktor som gör att jag säljer en aktie är att bolaget inte längre levererar den vinst som ligger i linje med min långsiktiga prognos. En tredje är om företagens marknad försämras på något sätt. Eniro, exempelvis, kändes kul att investera i för tio år sedan, men sedan Internet kom blev det uppenbart att kunderna ville vara där i stället. I ett sådant läge gäller andra förutsättningar som man får vara uppmärksam på. Sedan är det naturligtvis så att de aktier man har kan bli populära, med kursuppgångar som följd, vilket är roligt i och för sig. Men då får man passa på att gå ur dem när det står om dem överallt. Hur många andra, förutom dig själv, jobbar med förvaltningen av småbolagsfonden? Sedan i somras jobbar Johan Ståhl, som kommer från Carnegies småbolagsfond, med oss. Vi har tre småbolagsfonder: Småbolagsfonden, Småbolagsfond Select, en stängd fond med prestationsrelaterad avgift, samt en som heter Microcap och som är inriktad mot institutioner ­ och också är stängd. Johan Lannebo jobbar med mig med förvaltningen av Microcap och Johan Ståhl med de två övriga. Vad ser du som ditt framgångskoncept som förvaltare? Lannebo Småbolag 390 340 290 240 190 140 90 00-08-04 01-02-04 02-02-04 03-08-04 04-08-04 05-08-04 01-08-04 02-08-04 03-02-04 04-02-04 05-02-04 40 Carnegies svenska småbolagsindex 06-08-04 06-02-04 07-08-04 07-10-18 07-02-04 Lannebo Utvecklingen sedan start för Lannebo Småbolag, inklusive utdelningar, mot sitt jämförelseindex. Källa: Lannebo Fonder Detta är Lannebo Småbolag · Placeringsinriktning: Investerar i små och medelstora bolag i Norden med huvudinriktning på Sverige. · Jämförelseindex: Carnegies svenska småbolagsindex. · Utdelning: Fonden har utdelning i december varje år. Utdelningen återinvesteras automatiskt i form av nya andelar efter att skatt är dragen. · Årlig förvaltningsavgift: 1,6 procent. Riskfokus och självständighet och att inte snegla på bruset. Vad skulle du säga för att övertyga en småsparare om att placera i din fond? Till att börja med vill jag säga att man alltid ska vara investerad i en aktiefond. Genom att vara investerad i vår småbolagsfond får du exponering mot växande svenska små- och medelstora kvalitetsbolag. Detta får du till en relativt marknaden låg risk. Jag vill att kunderna ska kunna sova lugnt om natten. Har du något mål för risknivån i form av standardavvikelse? Vårt mål med standardavvikelse som riskmått är att vi ska ha lägre risk än våra konkurrenter och marknaden. Vi vill inte sätta något procentmått på volatiliteten, eftersom den varierar över tiden. Hur är fondens kapital fördelat mellan institutionella placerare och privata sparare? Över hälften av pengarna kommer från institutioner och resterande från privatpersoner. Småbolagen har haft sämre utveckling än de stora bolagen de senaste månaderna. Ser du någon trendvändning för småbolagen den närmaste tiden? "Man ska alltid vara investerad i en aktiefond." Det som hänt är att efter 15 års underprestation har småbolagen gått bättre i fem år, sedan 2002. Detta har gjort att småbolagen, som handlades med värderingsrabatt i förhållande till de stora bolagen, i stället har handlats med premie de senaste åren. Nu handlas de till en värdering som är lika. Jag vill dock inte fokusera så mycket på det. Däremot är det otvivelaktigt så att bland de här små bolagen finns snabbväxarna. Vilka är de största riskerna för marknaden som helhet och för fonden om man blickar framåt? Som gammal kreditbedömare som jobbat med utlåning är jag fortfarande ganska orolig för effekterna av kreditproblemen i USA, och man ska ha respekt för dem. Jag tror att det kommer mera på den fronten framöver. I dag finns 5,2 miljarder kronor i småbolagsfonden. Ser du något tak för hur mycket kapital du kan förvalta i den fonden? Marknaden har blivit allt mer likvid de senaste åren, och omsättningen på börsen har ökat mycket. För närvarande ser jag inget problem med att hantera en större volym. I dag skulle vi kunna ha den dubbla volymen, alltså 10 miljarder kronor, utan något problem. Nummer 11, 2007 67

Sid 66 - FOND: Intervju fall har jag tagit alltför stor risk. Nu brukar det naturliga vara   Sid 68 - Fondnotiser East Capital växte med 15 miljarder under andra kvartalet Moneymates  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.
Innehållsförteckning
Powered by myPaper - www.mypaper.se