Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Aktiespararen Nr 11 2007  Aktiespararen Nr 11 2007


Red arrow Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Aktiespararen Nr 11 2007


Sidan 65 i Aktiespararen Nr 11 2007

Hur många aktier har du normalt i fonden? Normalt har fonden 45­50 aktier. Vi har nästan 8 miljarder kronor i våra småbolagsfonder. För att kunna hantera så mycket pengar måste vi sprida dem på många aktier. Det är enklare för en vanlig Sverigefond att placera så stora pengar, eftersom en sådan fond kan ha de 20 mest likvida aktierna i fonden utan några som helst problem. Jag tycker dessutom att det känns bra att ha många aktier i småbolagsfonden. Ni säger att ni inte bryr er om index i er förvaltning. I verkligheten jämför ni er själva med utvecklingen för ett visst index, i ditt fall Carnegies småbolagsindex. Hur mycket påverkas du av detta i ditt val av aktier? Att man blir jämförd kan man inte undgå, och vi måste också visa våra kunder hur vi klarar oss gentemot ett index. Men det finns aldrig i mitt huvud att jag måste äga exempelvis Boliden eller någon annan aktie bara för att aktien ingår i ett index. Jag tittade exempelvis på de bolag som ingick i småbolagsfondens jämförelseindex för ett tag sedan, och av de 30 största bolagen hade jag bara 8 i min portfölj. Du tar inte heller hänsyn till branscher när du väljer bolag. Kan du teoretiskt sett ha hela fonden koncentrerad till ett par branscher? På ett sätt måste jag ta hänsyn till branscher, nämligen i den aspekten att om jag hittar alla mina 40 favoritbolag i en bransch skulle jag vara illa ute om just den branschen råkar få problem. I så ñ de hade förväntat sig. Resultatet blir då att kursen kan så mycket som halveras i stället. Du har ganska mycket likviditet i fonden, nästan 9 procent i september. Varför? Jag brukar ha minst 5 procent i likvida medel som reservkapital, eftersom småbolagsaktier ofta är mindre likvida än storbolagens aktier. För att kunna hantera olika situationer som uppkommer, bland annat vid uttag, brukar jag hålla 5­10 procent av fonden i likviditet. Dessutom har jag det senaste året haft en försiktig inställning till börsen, vilket gjort att jag har ökat likviditeten till mer än 5 procent av fonden. Jag vill inte heller hamna i samma situation som mina konkurrenter gör med jämna mellanrum. De ligger med endast 1­2 procent i likviditet, så när det blir stora uttag, som under våren 2006, var de tvungna att tvångssälja aktier, vilket är dåligt för de övriga kunderna. De måste i sådana lägen sälja aktierna till låga kurser, och de som drabbas är de kunder som är kvar i fonden. Den situationen vill jag inte försätta mig i. Dessutom är det bra att ha pengar så att man kan köpa någon större post när det skapas goda köptillfällen. ­ Det finns aldrig i mitt huvud att jag måste äga till exempel Boliden eller någon annan aktie bara för att aktien ingår i index, säger Peter Rönström. BILD: JÖRGEN APPELGREN Nummer 11, 2007 65

Sid 64 - FOND: Intervju Reza Rouzbehani, Aktiespararens fondredaktör samt investeringsstrateg   Sid 66 - FOND: Intervju fall har jag tagit alltför stor risk. Nu brukar det naturliga vara  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.
Innehållsförteckning
Powered by myPaper - www.mypaper.se