Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Aktiespararen Nr 11 2007  Aktiespararen Nr 11 2007


Red arrow Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Aktiespararen Nr 11 2007


Sidan 64 i Aktiespararen Nr 11 2007

FOND: Intervju Reza Rouzbehani, Aktiespararens fondredaktör samt investeringsstrateg i egna bolaget Capstrat AB. "Möjliga raketer oftast alltför högt värderade" En framgångsrik småbolagsförvaltare måste kunna göra en korrekt bedömning av bolagens ledningar, verksamheter och rätt pris för aktierna. Men riskhantering är också viktigt. I denna intervju delar Peter Rönström, Lannebo Fonder, med sig av sina erfarenheter. Aktiespararen fick nyligen en pratstund med Peter Rönström, framgångsrik förvaltare av två småbolagsfonder vid Lannebo Fonder. Fonderna, Lannebo Småbolag och Lannebo Småbolag Select, har tillsammans en förvaltad volym på 7,2 miljarder kronor och har haft en fantastisk utveckling sedan starten 2000. Den framgångsrika förvaltningen har gjort att Peter vunnit ett antal utmärkelser som småbolagsförvaltare. Peter Rönström läste till civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm på 1980-talet och fick jobb hos kreditförsäkringsbolaget FPG Pensionsgaranti. Hans jobb där var att göra bedömningar av företag för att se om de var kreditvärdiga. ­ Det var en mycket bra skola för att lära företagsanalys. Man blev tilldelad ett 500-tal företag att jobba med. Dessa företag inkluderade allt ifrån de allra största börsbolagen ned till små verksamheter med en omsättning på kanske 20 miljoner kronor. Där fick jag lära mig mycket om att läsa årsredovisningar. Under de sista åren på företaget jobbade jag även med kapitalförvaltning, säger han. År 1990 kom Peter Rönström till SEB och ansvarade för institutionella kunder. Två år senare blev han ansvarig för SEB:s småbolagsfonder, ett jobb som han hade fram till 2000. Under den här perioden växte fonderna från 200 miljoner kronor till 9 miljarder kronor i förvaltat kapital. År 2000 startade Lannebo Fonder, med förre Roburchefen Anders Lannebo ("Mr Fond") i spetsen, totalt sex personer. Hur placerar ni som delägare i bolaget era egna "sparpengar"? Hur gör du själv? Jag har huvuddelen av mitt sparande i mina egna två fonder men även en del i de andra fonderna. De övriga grundarna har spritt sina placeringar lite mer bland samtliga fonder. En allmän uppfattning om småbolagsfonder är att det finns högre risk i dessa fonder än i andra. Men jag har alltid haft lägre risk än såväl småbolagsindex som generalindex, vilket hänger samman med att jag har många aktier i fonden och framför allt fokuserar på risken i placeringarna. Jag har alltid betydligt mindre volatilitet än marknaden i stort och mina konkurrenter, och jag ser fonden mest som ett alternativ till en vanlig Sverigefond. På Lannebo Fonders hemsida står att ni försöker balansera risktagandet i fonden vid val av bolag. Kan du utveckla det? Jag fokuserar minst lika mycket på hur mycket en aktie kan gå ned som på hur mycket den kan gå upp när jag köper den. Det är en gam- "Värderingen måste stå i proportion till de framtida vinsterna." mal rest från det kreditbedömningsarbete jag en gång i tiden sysslade med. Jag tänker rätt långsiktigt inför en placering, precis som man gör med kreditbedömningar och vid utlåning till företag. När jag gör en investering måste jag tro att företaget finns kvar även tio år senare. Företaget måste under tiden utvecklas väl så att det kan betala sina skulder, vilket innebär att jag inte lägger pengar i bolag i vilka jag inte känner mig säker på hur vinsterna kommer att utvecklas. En annan viktig komponent är att värderingen måste stå i proportion till de framtida vinsterna. Exempelvis kan en aktie som vid investeringstillfället kostar 25 kronor i sämsta fall få bli värd 15 kronor och inte 2 kronor. Men förhoppningsvis är den värd 30 kronor. Detta betyder dock inte att jag inte köper bolag med höga p/e-tal. Jag har exempelvis inga problem med att köpa bolag med p/e-tal på 25, men då måste jag känna mig tillfreds med vinsterna de tre närmaste åren och veta att de kan växa med 25­30 procent per år. Med den här filosofin avstår jag förstås från en del potentiella raketer. Men enligt min erfarenhet är de potentiella raketerna oftast så högt värderade att när de väl börjar leverera inser marknadens aktörer att vinsterna inte blir så stora som 64 Nummer 11, 2007

Sid 63 - Luleå håller än Sommarens drottning har också blivit höstens. Anna-Liisa Martimo   Sid 65 - Hur många aktier har du normalt i fonden? Normalt har fonden 45­50 aktier. Vi har  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.
Innehållsförteckning
Powered by myPaper - www.mypaper.se