Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Aktiespararen Nr 11 2007  Aktiespararen Nr 11 2007


Red arrow Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Aktiespararen Nr 11 2007


Sidan 6 i Aktiespararen Nr 11 2007

FÖRBUNDSLEDARE Sveriges Aktiesparares Riksförbund Postadress: 113 89 Stockholm Besöksadress: Rådmansgatan 70 A Telefon: 08-50 65 15 00 (växel), öppettider 08.30­12.00, 13.00­17.00 (fredagar ­16.30) Telefax: 08-50 65 15 73 Hemsida: www.aktiespararna.se E-post: sarf@aktiespararna.se Medlemsservice Telefon: 0200-88 15 80 Telefax: 08-50 65 15 71 E-post: medlemsservice@aktiespararna.se Juridisk och aktieskatteteknisk rådgivning Telefon: 08-50 65 15 90, öppettid 09.00­12.00 måndag­fredag E-post: ao@aktiespararna.se Aktieinvest: 08-50 65 17 00 Styrelse Ordförande: Hans Tson Söderström, Stockholm Ledamöter: Gösta Carlberg, Stockholm* Lena Clenander, Stockholm Mats Ekberg, Uddevalla Inger Eriksson, Gällivare Krister Eurén, Trelleborg Johan Flodström, Stockholm Wictoria Häggström, Stockholm Johan Johansson, Boden Per Egon Johansson, Stockholm Kent-Erik Leander, Falköping Bo G. Lundberg, Eksjö Günther Mårder, Sollentuna* Martin Petersson, Stockholm Jan Sandström, Södertälje * På mandat från Unga Aktiesparare Styrelse- och kongressekreterare: Eva Wahl Verkställande direktör: Elisabeth Tandan VD-assistent: Helena Traneving Ekonomichef: Jan Matti Chef, Kommunikation: Gunnar Johansson Chef, Intressebevakningen: Peter Knutsson Chef, Aktiespararna Kunskap: Christophe Génetay Chef, Företagsutbildning: Viveca Wallén Chef, Medlemsaktiviteter: Claes-Göran Olsson Regionchefer Nord: K. Göran Hedsberg, Skellefteå, telefon: 0910-122 22 Syd: Tore Vestergård, Kristianstad, telefon: 044-24 55 90 Öst: P-O Rabner, Stockholm, telefon: 08-50 65 15 00 Väst: Lars Håkanson, Falköping, telefon: 0515-128 00 Medlemskap Som medlem i Aktiespararna får du bland annat tidningen Aktiespararen (gäller dock ej familjemedlem). Anmälan gör du och information får du genom att ringa 0200-88 15 80, eller via vår hemsida: www.aktiespararna.se/start. Medlemsavgift 12 månader Fullbetalande 365 kr Familjemedlem (29 år eller äldre) 35 kr Övriga medlemskategorier: Ständigt medlemskap 3 900 kr Ständigt medlemskap, över 65 år 2 800 kr Ständig familjemedlem 150 kr 3-årigt medlemskap 925 kr Unga Aktiesparare 12 månader 15­28 år 225 kr 0­14 år (inga tidningar ingår) 35 kr Portokostnad tillkommer för utlandsutskick. Medlemskap är till endast för privatpersoner. Har du flyttat? På www.aktiespararna.se gör du enklast din adressändring, eller ring 0200-88 15 80. Nästa nummer kommer ut den 7 december 2007. Hans Tson Söderström Styrelseordförande, Aktiespararna Carnegies aktieägare kan bli trippeltorsk Antag att du går in i ett bankkontor och sätter in hundratusen kronor på ditt konto. När du kommer tillbaka för att ta ut pengarna visar det sig att det finns bara femtiotusen kronor på kontot. Förbryllad frågar du hur det kan komma sig. Tids nog får du besked: Banken har "av misstag" låtit de anställda på kontoret dela på femtiotusen kronor av dina pengar. Hur skulle du reagera i denna situation? Så här ... 1. Pengarna ska omedelbart återföras till dig. De ansvariga måste ställas till svars för skadan. Det blir sedan deras sak att försöka återkräva de felaktigt utbetalda beloppen från de kontorsanställda. ... eller kanske så här? 2. Det var ju tråkigt, men sådant måste man räkna med när man lämnar pengar ifrån sig. Att bråka om detta skulle bara försämra den service och ränta du kan få från banken framöver. Det är lika bra att låta udda vara jämnt. Det är nog inte så många som skulle reagera på det senare sättet. Ändå är det så som aktieägarna i Carnegie tycks resonera. Där har styrelse och ledning tvingats erkänna att de på felaktiga grunder betalat ut över 600 miljoner kronor av aktieägarnas pengar till sina redan mycket högt betalda anställda. Finansinspektionen har konstaterat att det hela berott på otillåtna brister i kontrollsystemen och utdömt en straffavgift på 50 miljoner kronor, som naturligtvis också betalas med aktieägarnas pengar. Kort sagt: aktieägarna blir dubbeltorsk. Hur tycker ni, kära aktiesparare, att vi ska reagera? Jag är naturligtvis medveten om att jämförelsen haltar på flera punkter. Att köpa aktier i ett bolag är något annat ­ och mer riskfyllt ­ än att sätta in pengar på bank. Aktieägare har ingen lagstadgad rätt att få tillbaka sina pengar. Men jämförelsen har ändå viktiga principiella likheter: Väldiga belopp har hamnat i fel fickor. Vi vet vilka som tagit emot pengarna, och vi vet vilka som är ansvariga för utbetalningarna. Det strider mot rättskänslan att de ansvariga för Carnegieskandalen, inklusive mottagarna av de felaktigt utbetalda bonusarna, ska hållas skadeslösa, medan luttrade aktieägare står för hela notan. Problemet är att de juridiska vägarna till att få rättelse och utkräva ansvar är komplicerade och dyrbara. Och de kommer oundvikligen att drabba de kvarvarande aktieägarna i Carnegie, som därigenom blir trippeltorsk. För ett par år sedan infördes efter amerikanskt mönster möjligheten till grupptalan i svensk domstol. Därigenom kan många drabbade gemensamt driva en skadeståndsprocess som var och en enskilt inte skulle ha råd att klara av. Carnegiefallet borde vara idealiskt för att pröva denna nya lag, som hittills knappast utnyttjats. Men vägen är dessvärre svårframkomlig. Käranden måste kunna påvisa en negativ effekt på aktiekursen som direkt beror på de felaktigt utbetalda bonusarna. En mindre riskfylld väg är att den nya styrelsen i Carnegie å bolagets vägnar får stämma den förra. Denna har ju tvivelsutan orsakat bolaget skada, åtminstone på det belopp som Finansinspektionen utdömt. Visst kommer en sådan process att kosta pengar och ge bolaget negativ publicitet. Men alternativet är sämre: Det skulle signalera fritt fram för de anställda att lägga beslag på aktieägarnas pengar. Så vill vi väl inte ha det? ! Tyck till: www.aktiespararna.se/ forbundsledare0711 6 Nummer 11, 2007

Sid 5 - Nummer 11, november 2007 INNEHÅLL 6 Förbundsledare Carnegies aktieägare kan få   Sid 7 - NY FOND FIDELITY FUNDS ­ EMERGING EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA FUND 100 % 58  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.
Innehållsförteckning
Powered by myPaper - www.mypaper.se