Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Aktiespararen Nr 11 2007  Aktiespararen Nr 11 2007


Red arrow Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Aktiespararen Nr 11 2007


Sidan 52 i Aktiespararen Nr 11 2007

SKOLA: Förvaltarrollen många upplever sig ändå vara centralstyrda med bristande självständighet och har efter en karriär inom bank, fondkommission, försäkringsbolag eller liknande hoppat av för att få självbestämmande och kunna förvalta kapital efter eget huvud. fonden, innan den växte sig alltför stor, utklassade under flera år sina konkurrenter. Hedgefondsförvaltare Om Didner & Gerge var banbrytande med sin placeringsfilosofi var Brummer & Partners revolutionerande när företaget lanserade Sveriges första hedgefond, "Zenit", 1996. Fonden fick en mycket bra utveckling, bland annat genom att förvaltarna genomförde framgångsrika blankningar av IT-bolag under börsnedgången 2000­2003. Denna nedgång visade tydligt risken med traditionell indexorienterad förvaltning och skapade ett stort intresse för hedgefonder, i vilka förvaltarna fokuserar på absolut i stället för på relativ avkastning och oavsett marknadsläge försöker åstadkomma positiv avkastning. Strategierna i hedgefonder kan skilja sig mycket åt, men jämfört med traditionella aktiefonder har de möjlighet att tjäna pengar i både uppoch nedgång. De arbetar ofta med flera olika finansiella instrument på flera marknader samt lägger stor vikt vid riskhantering. Förvaltarna tillämpar ofta teknisk, kvantitativ och statistisk analys i stället för sedvanlig fundamental analys. Den nästan självklara inriktningen bland de fristående förvaltarna är att de inte är "indexförvaltare" utan att de konsekvent väljer bolag de tror på och inte köper aktier beroende på vikten i ett index. Flera av dessa förvaltare väljer att jämföra sig med index, men de litar på sin placeringsfilosofi och förmåga samt vågar agera självständigt för att försöka skapa en bra avkastning. Även om Henrik Didner och Adam Gerge kom från den akademiska världen i stället för från finansbranschen var de banbrytande när de hösten 1994 startade en svensk aktiefond med fokus på kvaliteten hos det enskilda företaget. Didner och Gerge placerar enligt sina bästa idéer, oberoende av bransch och börsvikter, och I en vanlig aktiefond har förvaltarna stor betydelse, men i en hedgefond är förvaltargruppens erfarenhet, egenskaper och affärsförmåga avgörande för att nå framgång. De kan inte luta sig mot index, krydda med över- eller undervikt i vissa papper och på så vis gå bättre än sitt jämförelseindex. För en hedgefondsförvaltare finns inget index att följa, utan förvaltningen handlar i stället om förvaltarnas förmåga att vara rätt placerade för upp- eller nedgång, om kontinuerlig bevakning av positionerna samt affärsmässighet och riskmedvetenhet. Förvaltare av eget kapital "Den allra viktigaste lektionen från alla mina intervjuer med framgångsrika förvaltare är att STELLA NOVA Nominerad till Årets Hedgefond 2005 och 2006 (Privata affärer) · + 9,63 % sedan årsskiftet · Positiv avkastning 43 av 49 månader sedan start · Sharpekvot: 2,51 · Genomsnittlig årsavkastning sedan start: 9,98 % · Låg korrelation med aktieoch obligationsmarknaden Observera! Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationsbroschyr samt faktablad finns att tillgå hos fondbolaget. Ovanstående siffror är beräknade per 2007-09-28. BID & ASK ASSET MANAGEMENT AB Gustav Adolfs torg 51, 211 39 Malmö | Telefon: 040-30 12 70 | Telefax: 040-30 12 71 | www.bidask.se | E-mail: info@bidask.se Asp0711a019_BidAsk 1 07-10-29 11.17.04 52 Nummer 11, 2007

Sid 51 - begränsar förvaltarnas handlingsfrihet. Denna portfölj kan fungera som en rekommendation   Sid 53 - det är absolut nödvändigt att man skapar en filosofi och metodik som helt och hållet  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.
Innehållsförteckning
Powered by myPaper - www.mypaper.se