Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Aktiespararen Nr 11 2007  Aktiespararen Nr 11 2007


Red arrow Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Aktiespararen Nr 11 2007


Sidan 47 i Aktiespararen Nr 11 2007

(publ) inför listning på AktieTorget TET ATT FISKA ­ VILL DU VARA MED? EMISSIONSVILLKOR: Emissionsvolym Teckningskurs Poster Första handelsdag på Aktietorget Teckningstid 25000 000 kronor 5 kronor/aktie 1000 aktier/post 21/12 2007 19/11 - 7/12 2007 LISTNING PÅ AKTIETORGET: Aktien har godkänts av AktieTorgets styrelse för notering på AktieTorgets handelslista. Första handelsdag är beräknad till fredag 21 december 2007. EKONOMISKA SLUTSATSER: Med ett snittpris på 150 kronor per kilo på den sålda tonfisken, vid en försäljning enligt första årets beräknade produktion på 1 000 ton, skulle WATUNA ha intäkter på ca 150 Mkr. Når bolaget denna försäljningsvolym bör nettomarginalen vara drygt 12 %. Vid en ökad produktion och försäljning kommer nettomarginalen enligt bolagets beräkningar att öka högst avsevärt, då stora delar av kostnadsmassan är fasta kostnader för fiskebåtar och odlingskassar. Det finns även avsevärda stordriftsfördelar i farmningen och processindustrin. KOMPETENS: ETT UNIKT SÄTT ATT FISKA WATUNA är verksamt inom livsmedelsindustrins största tillväxtområden ­ farming av fisk (akvakultur). I förhållande till t.ex. köttproduktionen i världen växer akvakulturen med 7% årligen. Farming är en jordbruksterm där man precis som i ladugården ökar produktionen i det befintliga beståndet, föder upp, utfordrar samt ger skydd mot andra djur. Skälen till att farming ändvänds inom fiskenäringen är flera: Minskat fiskebestånd. Farming är det enda sättet att balansera utbudet gentemot efterfrågan som i sin tur ökar. Mindre fiskestorlekar. Gör fisket mindre lönsamt eftersom större tonfisk ger högre kilopris. Den globala ökade efterfrågan på näringsrik föda. WATUNAs koncept med att bedriva verksamheten på Kap Verde ger stora konkurrensfördelar då klimat, tillgång på fisk, tillgänglighet, infrastruktur, kunnig arbetskraft och befolkningens stöd finns för att professionellt bedriva farming av tonfisk. Dessutom sker farming av tonfisk helt utan tillförsel av antibiotika eller andra former av mediciner / tillskott i födan. ROADSHOW Presentation av WATUNA kommer att genomföras på bl a följande orter: 12/11 Göteborg, Stora Aktiedagen, 14/11 Skövde, 20/11 Uddevalla, 21/11 Uppsala, 26/11 Malmö, 27/11 Stockholm och 28/11 Göteborg. Utförlig information lämnas via hemsidan. · Adress: Bultgatan 40A, 442 40 Kungälv Hemsida: www.watuna.se · E-post: info@watuna.se

Sid 46 - Inbjudan att teckna aktier i WATUNA Holding AB DET MODERNA SÄT Farmning av fisk   Sid 48 - ÅRETS BÖRSBOLAG Årets börsbolag i ny tappning Aktiespararens tävling för att utse  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.
Innehållsförteckning
Powered by myPaper - www.mypaper.se