Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Aktiespararen Nr 11 2007  Aktiespararen Nr 11 2007


Red arrow Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Aktiespararen Nr 11 2007


Sidan 46 i Aktiespararen Nr 11 2007

Inbjudan att teckna aktier i WATUNA Holding AB DET MODERNA SÄT Farmning av fisk är framtiden WATUNAs affärsidé är att med modern teknologi och hög servicegrad leverera högklassig färsk tonfisk till samtliga marknader inom 48 timmar. Med stor hänsyn till miljön och fiskbestånd ska WATUNA skapa långsiktiga relationer till bolagens samarbetspartners, myndigheter och licensgivare. MARKNADEN: STORT INTRESSE FÖR TONFISK ­ VÄRLDEN ÖVER Världsmarknaden för fryst och färsk tonfisk har ökat kraftigt och tillväxtsiffrorna i värde ökar. Efterfrågan på fisk med högt näringsvärde som föda är en marknad som växer stadigt. Det japanska köket med sushi och sashimi har haft en otrolig påverkan på matkulturen världen över. Efterfrågan på tonfisk med hög kvalitet - färsk och frusen (alltså inte konserverad) förtsätter att öka. USA är den marknad som idag ökar mest i världen. En annan marknad är den kinesiska som med sin enorma tillväxt och västorientering kommer att bli svår att mätta. Hösten 2005 importerades den första större volymen farmad tonfisk till Kina. Även Europas efterfrågan på tonfisk (speciellt Yellowfin tuna) förväntas öka markant de närmaste fem åren. LÅNGSIKTIGHET: VI TAR ANSVAR ­ HELA VÄGEN Att idag driva en integrerad fiskeindustri med fiske och farming är en komplicerad verksamhet där våra främsta skäl till att lyckas är kompetensen hos våra medarbetare och att vi fiskar med respekt för miljön vi agerar i och med långsiktigt ansvar. Vi har erfarna medarbetare och bedriver fiske under de allra bästa förutsättningarna i världen ­ i haven utanför Kap Verde. BESTÄLL MER INFO OCH FULLSTÄNDIGT PROSPEKT: Telefon: 0303-230 708 · Fax: 0303-230 701

Sid 45 - Lundin Petroleum hittar olja vid prospekteringsborrningen 16/1­8 i PL 338 på den   Sid 47 - (publ) inför listning på AktieTorget TET ATT FISKA ­ VILL DU VARA MED? EMISSIONSVILLKOR:  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.
Innehållsförteckning
Powered by myPaper - www.mypaper.se