Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Aktiespararen Nr 11 2007  Aktiespararen Nr 11 2007


Red arrow Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Aktiespararen Nr 11 2007


Sidan 43 i Aktiespararen Nr 11 2007

de italienska Pininfarina. Efter förvärvet av IVM har Semcon beställningar från Audi, Porsche och BMW. Framöver väntar satsningar i Brasilien, Ryssland och Korea, det vill säga länder med förväntat hög biltillväxt. Semcon har satt IT-specialisten Zpider på säljlistan. Zpider passar inte längre in i Semcons nya inriktning mot bilindustrin. Dessutom innebär en försäljning att den något ansträngda finansiella situationen lättar. Priset bör kunna landa på 200­400 miljoner kronor, enligt Affärsvärldens bedömning. Semcon värderas i 16 gånger vinsten, baserat på 2007 års resultat. Men p/e-talet sjunker till 11 respektive 10, baserat på prognoserna för 2008 och 2009. Affärsvärldens rekommendation är köp (73,75 kronor). SKF:s rapport för tredje kvartalet var en aning sämre än väntat. Resultatet före skatt uppgick till 1 646 miljoner kronor, jämfört med konsensusprognosen på 1 683 miljoner. Rörelsemarginalen var 12,7 procent, mot väntade 13,1 procent. Omsättningen uppgick till 14 155 miljoner kronor, vilket var klart mer än väntade 13 773 miljoner. Vinsten per aktie blev därmed 2,48 kronor, mot väntade 2,46 kronor. Bolagets nya prognos skiljer sig marginellt från den tidigare. I rapporten för andra kvartalet väntades en högre efterfrågan från Europa och Latinamerika, oförändrad i Nordamerika och signifikant högre i Asien. Nu sägs att även Latinamerika väntas bli påtagligt högre, skriver SEB Aktiehandel och upprepar rekommendationen behåll. Stora Enso har genomfört ett stort omstr uktureringsprogram, men risken är stor för att höga råvarukostnader äter upp de positiva effekterna. Därtill innebär den svaga USA-dollarn att Stora Ensos bruk i Europa får försämrad konkurrenskraft. Valutautvecklingen gör det mer lönsamt att exportera från Nordamerika, vilket minskar utsikterna för prishöjningar på den europeiska marknaden, skriver Jyske Bank och sänker rekommendationen från köp till minska (115 kronor). Riktkursen sänks, från 155 till 109 kronor. Tele 2 avyttrar verksamheterna i Italien och Spanien. Priset är 7,1 miljarder kronor, vilket är väsentligt mer än de 4,5 miljarder vi hade kalkylerat med. Även den österrikiska verksamheten står på säljlistan, men här är prislappen endast 65 miljoner kronor. Till följd av försäljningarna kommer Tele 2 att under tredje kvartalet skriva ned goodwill och andra tillgångar på totalt 3,5 miljarder kronor. Utöver nedskrivningarna kommer bolagets resultat för samma period att innefatta en positiv engångspost på runt 1,4 miljarder kronor från tidigare aviserade försäljningar av rörelserna i Danmark, Ryssland, Portugal samt bolaget 3 C. Därmed belastas resultatet under tredje kvartalet netto med engångsposter på 2,1 miljarder kronor. Vi räknar upp vår substansvärdesberäkning med 11 kronor, till 135 kronor per aktie och upprepar vår säljrekommendation (139 kronor), skriver SEB Aktiehandel. HERMAN SJÖBERG Vi gör fondsparande enkelt Kontakta oss för en genomgång av di be ntliga sparande. årsredovisning ute nu! Ring eller maila redan idag! 08-545 186 00 | info@fondmarknaden.se En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert a du får llbaka det investerade kapitalet. Beställ ditt eget exemplar, tel 08-440 37 70 www.svolder.se Asp0711a022_Svolder 1 Nummer 11, 2007 07-10-29 06.02.57 43

Sid 42 - SIGNALER investmentbanker, värdepappersinstitut och andra kapitalförvaltare betalar   Sid 44 - MÅNADEN SOM GICK Annika Johannesson, redaktionssekreterare, sammanfattar månaden.  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.
Innehållsförteckning
Powered by myPaper - www.mypaper.se