Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Aktiespararen Nr 11 2007  Aktiespararen Nr 11 2007


Red arrow Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Aktiespararen Nr 11 2007


Sidan 42 i Aktiespararen Nr 11 2007

SIGNALER investmentbanker, värdepappersinstitut och andra kapitalförvaltare betalar till största delen licensavgifterna kvartalsvis i förskott. Vid halvårsskiftet uppgick årsvärdet av tecknade kontrakt till 434 miljoner kronor, 42 procent mer än för ett år sedan. Försäljningen ökade med 22 procent under första halvåret, och rörelsemarginalen mer än fördubblades, till 23 procent, skriver Placeringsguiden och räknar med en vinst på 6,32 kronor per aktie i år. För nästa år förväntas en kraftig vinstökning. Aktien bedöms vara köpvärd (172,50 kronor) på egna meriter, men Orc Software är också en uppköpskandidat. Riktkursen anges till 193 kronor. Prevas inriktning mot industriellt IT har ännu inte gett utslag i hög lönsamhet, men tillväxten är det inget fel på. En lyckad kombination av hög organisk tillväxt och förvärv lyfte omsättningen med 70 procent under första halvåret. Även framöver räknar bolaget med att hålla en hög expansionstakt. Målet är att företagets omsättning ska fördubblas, till 1 miljard kronor under den närmaste treårsperioden. Prevas är störst i Norden på så kallade inbäddade system och har en stark marknadsposition inom industrisystem för bland annat logistik och automation. Under det senaste året har Prevas främst varit inriktat på att stärka sin position inom affärsområdet Produktutveckling, där de inbäddade systemen ingår. Denna verksamhet står för 77 procent av koncernens omsättning och har historiskt uppvisat bäst lönsamhet, med marginaler på runt 10 procent. För Indu- strisystem har utfallet varit betydligt sämre, med marginaler på runt 1­2 procent. Bland IT-konsulterna är Prevas favoriten, skriver Börsveckan och ger ett köpråd (27 kronor). Rejlers är en framgångsrik börsnoterad teknikkonsult, skriver Affärsvärlden och ger ett köpråd (55,50 kronor). Bolagets vision är att vara en av de ledande konsulterna i Norden på en rad affärsområden. Målet är att omsätta en miljard kronor 2010, vilket är nästan en fördubbling jämfört med 2006. Det är aggressivt, men Rejlers har en god historik av att förvärva och integrera bolag. I dag återfinns merparten av verksamheten i Sverige och Finland, men Baltikum är bolagets stora tillväxtmarknad. Målet för rörelsemarginalen är minst 8 procent. Genom sin affärsmodell och verksamhet är Rejlers mindre konjunkturkänsligt än andra konsulter. Värderingen ligger på 14 gånger vinsten, vilket är högre än för Ångpanneföreningen men lägre än konkurrenten Swecos. För den som söker en fin avkastning till rimlig risk är Rejlers en bra aktie. Balansräkningen talar dessutom för att bolaget kan upprätthålla en hygglig direktavkastning framgent. Semcon har under våren och sommaren köpt två halvstora konkurrenter, tyska IVM och svenska Caran, för omkring 700 miljoner kronor. Förvärven har nästan fördubblat försäljningen på årsbasis, till 3,4 miljarder kronor. Affärerna gör Semcon till en av de stora aktörerna inom bilkonstruktion och bilformgivning efter ledan- 42 Nummer 11, 2007

Sid 41 - verksamheten. Det är lågt, om Cashguard lyckas på de prioriterade marknaderna Tyskland   Sid 43 - de italienska Pininfarina. Efter förvärvet av IVM har Semcon beställningar från  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.
Innehållsförteckning
Powered by myPaper - www.mypaper.se