Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Aktiespararen Nr 11 2007  Aktiespararen Nr 11 2007


Red arrow Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Aktiespararen Nr 11 2007


Sidan 41 i Aktiespararen Nr 11 2007

verksamheten. Det är lågt, om Cashguard lyckas på de prioriterade marknaderna Tyskland och Frankrike. Första halvåret var dock svagt. Omsättningen blev 203,5 miljoner, och rörelseresultatet uppgick till minus 1,1 miljoner kronor. Besvikelsen är hänförlig till SQS, vilket är olägligt inför en försäljning eller särnotering. Bolagets utsikter för 2007 är en tillväxt på 25­30 procent för SQS och 90­100 procent för affärsområde Handel. Vi bedömer att marknaden kan komma att uppvärdera handelsverksamheten till 500 miljoner kronor nästa år, samtidigt som förutsättningarna för att få bra betalt för SQS ökar. Vi tror att aktien åter kan nå nivån 12 kronor. Det är i så fall en potential i aktiekursen på 20­25 procent ­ men inte utan risk. Därför stannar vår rekommendation vid öka (9,70 kronor), skriver Placera.nu. Itab Shop Concept, som bland annat gör butiksinredning, ökade omsättningen för första halvåret med 50 procent jämfört med motsvarande period i fjol. Börsveckan rekommenderar köp av aktien. Holmen har, i likhet med många andra dollarkänsliga skogsaktier, handlats ned sedan halvårsskiftet. Dollarfallet innebär att de nordamerikanska producenternas konkurrenskraft stärks, och samtidigt får Holmen och andra tidningspappersproducenter sämre betalt för de marginalkvantiteter som avsätts utanför Europa. För närvarande är effekten inte så stor, eftersom exporten avser smärre kvantiteter. Men inför de årliga europeiska prisförhandlingarna, som dras i gång framåt årsskiftet, har köparna fått trumf på hand. Dessutom drabbas Holmen av högre kostnader för vedråvara. Risken för marginalpress 2008 är alltså stor, men det finns två andra faktorer att beakta, dels substansvärdet, som kan beräknas till 300 kronor, dels utdelningen. För 2006 blev denna 12 kronor per aktie, vilket vid aktuell kurs motsvarar en direktavkastning på 5 procent. Vi bedömer därtill att det är möjligt med en extrautdelning. Långsiktigt bedömer vi att konkurrenskraften åter- kommer och att aktien är lämplig för långsiktigt sparande. På kort sikt har vi dock en neutral (237,50 kronor) rekommendation, skriver Placera.nu. Itab Shop Concept har två affärsområden. Butiksutrustning, det vill säga kassadiskar, inträdessystem med mera, svarar för 30 procent av omsättningen, medan Butiksinredning svarar för resterande 70 procent och är ett mer invecklat område. Detta omfattar projektledning och inrymmer ofta en hel butikskedjas inredningsbehov. Första halvåret ökade omsättningen med 50 procent, till 1,1 miljarder kronor. Den höga tillväxten förklaras dels av förvärv, dels av att 2007 uppvisar ett nytt säsongmönster i vilket kundernas efterfrågan har förlagts till första halvåret. Sist, men inte minst, har Itab en god organisk tillväxt. Andra halvåret blir dock inte lika starkt, och vi räknar med långsiktiga marginaler runt 7,5 procent och en tillväxt på 10 procent, skriver Börsveckan. I praktiken lär vinsten bli högre, men det är med förvärv ­ som kostar pengar. Med våra antaganden är dagens Itab inte direkt undervärderat, men tack vare tillväxten bör bolaget i genomsnitt och på medellång sikt ge en avkastning på 15 procent per år. Det är tillräckligt för att motivera ett köp (129,50 kronor), skriver Börsveckan. Nolato köpte i slutet av 1990-talet Ericssons svenska plastverksamhet. Sedan dess finns huvuddelen av Nolatos produktionskapacitet inom telekommunikation. Beroendet av de stora mobiltelefontillverkarna är därför stort, och det råder hård priskonkurrens mellan leverantörerna. Nolatos försök att bredda kundbasen inom mobiltelefoni har historiskt dock varit dyrbart; bland annat medförde telefontillverkaren Benqs konkurs i början av året en förlust på 125 miljoner kronor. Liksom konkurrenterna har Nolato breddat verksamheten även på andra sätt. Satsningen på detaljer för medicinsk teknik har varit framgångsrik. Det finns en tillväxt, och marginalerna är klart högre än i övriga affärsområden. Industri är ett tredje affärsområde, där fordonsindustrin är en viktig kundgrupp. Här är utvecklingen stabil, med goda marginaler. Om Nolato når sitt mål om en rörelsemarginal på över 7 procent ser aktien ut att vara köpvärd upp till 70 kronor. Under första halvåret var marginalen 7,2 procent. Liksom Nolato värderas de börsnoterade konkurrenterna till runt 11 gånger nästa års vinst, skriver Dagens Industri och ger en köprekommendation (57 kronor). Tidningen påpekar emellertid att Nolato är en aktie bara för den som är beredd att ta hög risk. Orc Software utvecklar och säljer tekniska lösningar för avancerad aktiehandel, likviditetsgaranti och mäkleri. Detta gäller såväl programvaror för orderläggning och riskhantering som system för uppkoppling mot olika börser. Den mest avancerade plattformen ger direkt tillgång till över 100 marknader. Kunderna bland ñ Nummer 11, 2007 41

Sid 40 - SIGNALER Så fungerar Signaler Signaler utgör ett urval av det stora antal köp-   Sid 42 - SIGNALER investmentbanker, värdepappersinstitut och andra kapitalförvaltare betalar  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.
Innehållsförteckning
Powered by myPaper - www.mypaper.se