Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Aktiespararen Nr 11 2007  Aktiespararen Nr 11 2007


Red arrow Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Aktiespararen Nr 11 2007


Sidan 40 i Aktiespararen Nr 11 2007

SIGNALER Så fungerar Signaler Signaler utgör ett urval av det stora antal köp- och säljrekommenKöp dationer som gjorts av banker, Öka värdepappersAvvakta bolag och Minska tidningar under de senaste veckSälj orna. Aktieurvalet strävar efter att vara allsidigt, och motiven till råden beskrivs kortfattat. Aktiespararen har i regel inte gjort någon egen värdering av de presenterade bolagen och tar därför inte ställning till råden. Vid målkursangivelse avses, om inte annat nämns, den förväntade kursen om ett år. "Riktkurs" är lika med motiverad kurs vid analystillfället. "Dollar och zink pressar Boliden" "Bolidens aktie kan komma under press den närmaste tiden mot bakgrund av fallande zinkpriser och dollarförsvagningen." Så står det i en av de analyser som Aktiespararen sammanfattar under vinjetten Signaler. Avanza fortsätter att växa men ska samtidigt ge aktieägarna en rejäl dusör. Rapporten för tredje kvartalet visade att marknaden fortsätter att mogna för nätmäklaren. Den långsiktiga trenden för kurtageintäkterna viker alltjämt ­ och något annat bör man inte räkna med. Trots detta ökade intäkterna med 52 procent, till 132 miljoner kronor under kvartalet. Nettovinsten steg samtidigt med 68 procent och uppgick till 57 miljoner kronor. Avanza gav också besked om att Basel 2-reglerna medför en överkapitalisering på 11­12 kronor per aktie, pengar som väntas bli överförda till aktieägarna om inget oförutsett inträffar. Dessutom flaggade bolaget för att uppemot 70 procent av nettovinsten kan delas ut framöver. Avanza fortsätter att satsa på Sverige och att bygga vinster i stället för imperium. Om bolaget köper tillbaka några procent av aktierna och uppnår en vinsttillväxt på 20 procent handlas aktien i ett p/e-tal på 12 för 2008 års vinst. Det är oförtjänt lågt, skriver Affärsvärlden och ger en köprekommendation för aktien (130 kronor) ­ med en betydligt högre motiverad kurs. Bolidens aktie kan komma under press den närmaste tiden, skriver Handelsbanken Markets och sänker rekommendationen från köp till öka (141 kronor). Bakgrunden är att marknaden ännu inte har prisat in de fallande zinkpriserna och dollarförsvagningen. Men Handelsbanken tror ändå att zinkpriserna har nått botten och att de fortsatt höga blypriserna motverkar lite av nedgången i zinkpriserna. Med kopparn säkrad till nivån 4 110 USA-dollar per ton tredje kvartalet och 6 100 dollar per ton fjärde kvartalet spår Handelsbanken lägre prissäkringsförluster under året. Bolidens kassaflöde förväntas vara fortsatt starkt, och i analysen påpekas att det finns utrymme för extrautdelningar och aktieåterköp. Riktkursen sänks från 190 till 160 kronor. gi är, enligt Placeringsguiden, god. Rekommendationen är köp (230 kronor), med en riktkurs på 260 kronor. Cardo var tidigare en pärla i verkstadssektorn, med starka marknadspositioner och en god lönsamhet. Men under senare år har koncernen haft stora problem inom industriportar och dockningssystem. Starkt ökad konkurrens har gjort det svårt för Cardo att ta betalt för råvaruprishöjningarna. Men efter ett omfattande sparprogram och ökat fokus på de bästa kunderna är marginalerna nu på väg uppåt. Samma sak gäller för villaportar, som till och med visat förlustsiffror. Nu är resultatet positivt, och verksamheten är till salu. Cardos affärsområden som sysslar med vatten och avloppspumpar samt pumpar till cellulosaindustrin går bättre än tidigare, och i dessa affärsområden ligger marginalen över koncernens mål på 10 procent. Dessutom är tillväxtmöjligheterna stora. Balansräkningen är stark och blir ännu bättre när villaportar sålts. Handlingsberedskapen för förvärv i enlighet med bolagets nya strate- Cashguard beslutade i våras att renodla verksamheten och koncentrera sig på kontanthantering inom handeln. Bakgrunden är små synergier mellan affärsområdena samt att dotterbolaget SQS (med säkerhetsväskor) ansågs vara värt bolagets hela börsvärde, som då var cirka 800 miljoner kronor. SQS hade en rörelsemarginal på höga 17 procent i fjol. Kan SQS upprepa denna notering, och därmed nå ett resultat kring 50 miljoner kronor med nuvarande omsättning, bedömer vi att ett värde i intervallet 600­800 miljoner kronor är fullt realistiskt. Av börsvärdet återstår då 200­300 miljoner kronor för handels- Cashguard beslutade i våras att renodla verksamheten till kontanthantering inom handeln. 40 Nummer 11, 2007

Sid 39 - BASPORTFÖLJEN annat säljer system för hantering av digitala röntgenbilder och mammografi   Sid 41 - verksamheten. Det är lågt, om Cashguard lyckas på de prioriterade marknaderna Tyskland  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.
Innehållsförteckning
Powered by myPaper - www.mypaper.se