Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Aktiespararen Nr 11 2007  Aktiespararen Nr 11 2007


Red arrow Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Aktiespararen Nr 11 2007


Sidan 37 i Aktiespararen Nr 11 2007

PEJLING Så här svarar pejlingpanelen Pejlingpanelen består av cirka 100 av Sveriges främsta aktieexperter hos banker, försäkringsbolag, fonder, tidningar med flera. 1 Hur går börsen på två månaders sikt? Upp, 62 % Ned, 20 % Förblir oförändrad, 18 % 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Ericssonaktien mest populär Efter den kraftiga värdeminskningen för Ericssons aktier ökar bolagets popularitet hos pejlingpanelens medlemmar. När dessa i slutet av oktober tillfrågades om vilka tre börsaktier som ansågs vara mest köpvärda på en till två månaders sikt röstar klart fler på telekomjätten nu än föregående månad. Ericsson får denna gång 21 procent av rösterna, en ökning med 7 procentenheter. Volvo är kvar på andra plats men ökar 1 procentenhet till 13 procent av rösterna. Klädjätten Hennes & Mauritz, som i förra pejlingen var tvåa, får 1 procentenhet färre röster och halkar ned till tredje plats med 11 procent. Handelsbanken, som inte var med på förra topplistan, delar nu tredjeplatsen. Trelleborg, som inte heller var med på topplistan förra månaden, hamnar på femte plats med 9 procent av rösterna. Trots den fortsatta börsoron är optimismen stor. På frågan hur börsen går på två månaders sikt svarar 62 procent av pejlingpanelens medlemmar att börsen går upp mer än 3 procent, 1 procentenhet mer än förra månaden. 20 procent svarar att börsen går ned mer än 3 procent, vilket är en minskning med 10 procentenheter. 18 procent av panelens medlemmar svarar att börsen förblir oförändrad (plus/minus 3 procent). Börsoron de senaste månaderna har säkert gjort många aktier köpvärda för flera investerare, vilket talen i de senaste pejlingarna tyder på. Experterna i pejlingpanelen tror att börsindex i genomsnitt ökar med 7,7 procent på ett års sikt. Det är en liten nedgång med 0,1 procentenhet sedan förra pejlingen men en uppgång med 3,5 procentenheter på tre månader. Spannet mellan den mest positiva optimisten och den mest negativa pessimisten har minskat med 5 procentenheter till 34 2 Hur går börsen på ett års sikt (i procent)? 7,9 6,5 6,5 6,2 5,3 Jan -07 Jun/Jul Maj Apr Aug Dec Feb Mar 5,9 6,1 7,8 7,7 6,9 4,2 Sep Okt Nov Pejlingpanelens förtroende för VD Carl-Henric Svanberg och hans Ericsson är orubbat. 3 Vilka tre börsaktier anser du vara mest köpvärda på en till två månaders sikt? Ericsson B Volvo B H&M Handelsbanken A Trelleborg %0 5 10 15 20 25 30 35 40 procentenheter (+23 respektive ­11 procent). 4 Vilken affär är den största finansskandalen i Sverige hittills? Annan, 8 % Trustor, 30 % Skandia, 46 % Bolagsskandaler avlöser varandra, och när pejlingpanelens medlemmar tillfrågas vilken affär som är den största finansskandalen i Sverige hittills svarar hela 46 procent Skandia. Det höga talet för Skandia kan bero på att rättegången mot bolagets förre VD var uppe i hovrätten när pejlingfrågorna ställdes. 30 procent tycker att turerna i Trustor är den största finansskandalen, medan 16 procent svarar bolaget Carnegie. 8 procent tycker att en annan skandal har varit störst, bland andra nämns Fermenta och Krügerkraschen. Investors VD, Börje Ekholm, tycker att styrelsearvoden ska kunna kopplas till bolagens resultat, något som Aktiespararna tar avstånd ifrån. När pejlingpanelens medlemmar tillfrågas om huruvida detta är bra eller dåligt ger de en splittrad bild. 30 procent tycker att Ekholms förslag är bra, medan 42 procent tycker att det är ett dåligt förslag. Hela 28 procent svarar att de inte vet om förslaget är bra eller dåligt. TOMMY OLSSON Carnegie, 16 % 5 Investors VD, Börje Ekholm, tycker att styrelsearvoden ska kunna kopplas till bolagens resultat, något som Aktiespararna tar avstånd ifrån. Vad tycker du om Ekholms förslag? Vet ej, 28 % Bra, 30 % Dåligt, 42 % Nummer 11, 2007 37

Sid 36 -   Sid 38 - PORTFÖLJRÅD Novemberportföljerna tror på säsongmönstret Portföljerna, med ett undantag,  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.
Innehållsförteckning
Powered by myPaper - www.mypaper.se