Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Aktiespararen Nr 11 2007  Aktiespararen Nr 11 2007


Red arrow Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Aktiespararen Nr 11 2007


Sidan 34 i Aktiespararen Nr 11 2007

GÄSTPLACERAREN: Niklas Tollstén, Gustavia "Bästa tiden sedan 60-talet" BILD: ANDERS NILSSON Månadens gästplacerare är Niklas Tollstén, fondförvaltare hos Gustavia. Han tror på en amerikansk mjuklandning och fortsatt positiv börsutveckling. Men konjunkturen är långt hunnen, och många vill säkra sina vinster när det skakar till, så räkna inte med någon jämn stigning. "Det kommer också många positiva signaler från USA, som inte uppmärksammas lika mycket." Det är mitt i rapportfloden när Aktiespararen träffar månadens gästplacerare, Niklas Tollstén, förvaltare hos Gustavia Fonder. Den senaste börsveckan har varit dramatisk, med Ericssons chockbesked och sänkta vinsprognoser från flera andra bolag. Men Niklas Tollstén ser med tillförsikt på den fortsatta börsutvecklingen. ­ Det är nervöst nu; det finns en oro för att USA ska hamna i en recession. Men i vårt huvudscenario är USA på väg in i en tillfällig period av lägre tillväxt innan konjunkturen tar fart på nytt. Jag tror att USA-ekonomin vänder uppåt igen under 2008, säger han. Det har varit mycket fokus på USA:s bostadsmarknad och kreditkrisen, men det kommer också många positiva signaler från USA, som inte uppmärksammas lika mycket. ­ Kapacitetsutnyttjandet i den amerikanska industrin är fortfarande högt, det är en fortsatt stark arbetsmarknad med reallöneökningar, bolagens vinst som andel av BNP är extremt hög, inköpschefsindex indikerar fortsatt tillväxt, konsumenterna har trots allt ett fortsatt gott förtroende för landets ekonomi och den låga dollarn hjälper exportsektorn. Visserligen ökar troligen hushållens sparkvot framöver, men konsumtionen hålls ändå uppe av reallöneökningar. Även Västeuropa står inför en något svagare konjunktur, men den väntas åter vända uppåt 2009, spår Niklas Tollstén. Men under den tid som USA och Västeuropa går på lägre växel fortsätter Östeuropa och BRICländerna att tuffa på med hög tillväxt, vilket gör att den globala tillväxten blir hög. ­ Vi lever i den bästa tiden sedan 1960talet. En årlig global tillväxt på 4,8 procent är väldigt, väldigt mycket. I ett sådant läge är det svårt att inte tro på en positiv börsutveckling, menar Niklas Tollstén. Därmed inte sagt att det blir någon jämn uppgång. ­ Vi har kommit en bra bit på konjunkturresan, och många har stora vinster att hämta hem. Det kommer nog att vara lite stökigt emellanåt. Han poängterar att den gästportfölj han satt ihop åt Aktiespararen ska ses på medellång sikt. Korta placeringar känns extra riskabla i rådande börsklimat. Niklas Tollstén förvaltar Gustavias Sverigefond tillsammans med Ola Gilstring, som också sitter med vid intervjun. Gilstring var med och grundade Gustavia under det börsdeppiga året 2002. Modigt, kan tyckas. ­ Det var en bra tidpunkt på många sätt, säger han. Det var lätt för oss att upphandla IT-system, vi kunde gå på konkursauktioner och köpa kontorsmöbler och datorer billigt, och värderingen på börsen var låg. Det är märkligt att det ska kännas så tungt när börsen gått ned en period ­ det är ju egentligen då förutsättningarna är de bästa! ANDERS NILSSON Gästportföljen Assa Abloy (130,25 kronor) "Ett stabilt verkstadsföretag med goda vinstutsikter, bra ledning och låg värdering. Bolaget har fått oförtjänt mycket stryk för sin stora USA-exponering. På en osäkrare börs kommer bolagets defensiva kvaliteter att uppskattas." MTG (395,50 kronor) "Fjolårets problem med MTG:s fria TV-kanaler verkar vara lösta, och tillväxten inom betal-TV är fortsatt god, särskilt i Östeuropa. Bolaget har i dag så stark balansräkning att det gör återköp och har nyligen publicerat nya, aggressiva, finansiella tillväxtmål. Aktien handlas med en rabatt på 10­25 procent jämfört med konkurrenterna." Boliden (117,25 kronor) "Negativa faktorer har tryckt ned aktiekursen. I dag saknar bolaget såväl VD och finanschef som starka ägare, men sådana kommer för att ta itu med den kraftiga rabatten gentemot konkurrenterna. En uppdelning i två bolag är inte otrolig. Bolaget har ett bra kassaflöde och har terminssäkrat kopparpriset." Sectra (64 kronor) "Bolaget, som utvecklar system för digitala röntgenbilder, har mödosamt byggt upp en egen global försäljningsorganisation och börjar nu skörda frukterna. Orderingången ökade under senaste kvartalet med runt 100 procent. Sectras digitala mammografisystem kan bli en framtida storsäljare." Volvo (112,50 kronor) "Kvaliteten i Volvo stiger hela tiden, och bolaget håller på att omvärderas. Volvo har fått ihop lastbilsverksamheten mycket bättre än tidigare, och marginalerna är på väg uppåt. Den svaga nordamerikanska försäljningen bör ta fart mot slutet av 2008." 34 Nummer 11, 2007

Sid 33 - MONEYREKLAM.SE Juli? Augus ti? September? Oktober? November? December? Tolv   Sid 35 - SKAGEN Fonder har hittat sin egen väg SKAGEN Fonder är en oberoende fondförvaltare  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.
Innehållsförteckning
Powered by myPaper - www.mypaper.se