Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Aktiespararen Nr 11 2007  Aktiespararen Nr 11 2007


Red arrow Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Aktiespararen Nr 11 2007


Sidan 31 i Aktiespararen Nr 11 2007

är riskspridning. Vi rekommenderar ingen att "stoppa alla ägg i samma korg" utan sprida riskerna mellan olika tillgångsslag. I en väldiversifierad investeringsportfölj ska valutaplaceringar ingå. Vår ambition och vårt främsta mål är att kundernas kapital ska växa på ett sunt, tryggt och långsiktigt vis på väldens största finansiella marknad. Företaget har två grenar: kapitalförvaltning och valutamäkleri. Avgiftsmässigt tar vi en prestationsavgift av våra förvaltningskunder enligt devisen "vi tjänar när våra kunder tjänar". I valutamäkleriet kommer vår vinst från skillnaden mellan köp- och säljkurser. Hur kan en nybörjare ta del av valutamarknaden? Vi rekommenderar diskretionär förvaltning för nya placerare. Vi tar då helt enkelt hand om förvaltningen, eftersom valutahandel fortfarande är nytt och ännu inte lika stort i Sverige som i USA, Storbritannien och Japan. Kunderna får därvid förlita sig på vår förvaltarexpertis och behöver inte sätta av egen tid eller ens ha någon djupare kunskap om valutamarknaden. Företaget har proffsförvaltare, rekryterade från hedgefonder och banker, som sköter detta åt våra kunder. Förutom den avkastning som genereras av handeln får våra kunder dessutom en garanterad avkastning på kontot på mellan 3 och 5 procent årligen. Hur kan ni garantera kunderna en viss avkastning? Det är lite invecklat, men det sker genom en strukturerad produkt innehållande två kontantaffärer. Vi går kort XAU/USD, det vill säga vi säljer guld (XAU) och köper USAdollar på avistamarknaden med belåning. Samtidigt köper vi fysiskt guld i exakt samma mängd som vi gått kort på avistamarknaden. Därmed har vi garderat vår risk i guldet och valutan till noll, det vill säga varken en uppgång eller nedgång i guld eller dollar påverkar oss. Den avkastning man får med denna strategi är en riskfri avkastning på ränteskillnaden mellan guld och dollar (guld ger för närvarande 0,5 procent och dollarn 5,25 procent). Den potentiella riskfria avkastningen för denna strategi är därmed just nu runt 4,75 procent på årlig basis. Eftersom vår korta position på kontantmarknaden måste rullas över varannan dag till ett nytt valutadatum kan vi få ett nytt och lägre pris varannan dag, samtidigt som vår innehavda position i det fysiska guldet inte påverkas av rullningen. På vilket sätt kan kunderna följa utvecklingen i placeringarna? Genom att logga in på företagets webbplats, www.valutagruppen.se, och i realtid, dygnet runt, följa historik och utveckling samt hur saldot och alla affärer utvecklas på kontot. För dem som inte har tillgång till Internet skickar vi kvartalsvis en sammanställning per post. Samtidigt har kunderna tillgång till en personlig rådgivare, som håller dem informerade om utvecklingen. Hur har ni presterat avkastningsmässigt? Vårt mål är att skräddarsy en lösning för varje individuell kund. Faktorer vi tar i beaktande därvid är tidshorisont, riskbenägenhet, kapitalets storlek, avkastningsmål och så vidare. I stället för att skapa en färdig produkt anpassar vi därför förvaltningen efter varje kunds behov och önskemål, oavsett storleken på portföljen. Den mest populära förvaltningslösningen, som handlas tolv timmar om dygnet av vår förvaltningsgrupp i New York, har genererat mellan 22 och 46 procent sedan årsskiftet, beroende på kundens riskprofil. Förvaltningsmodellen är aktiv, och utöver den har vi också andra, mer långsiktiga, strategier. Vilka säkerheter har placerarna? Det är viktigt att känna till att kundernas medel alltid är avskilda från bolagets egna medel, vilket skyddar kundernas investerade kapital vid en eventuell konkurs. Våra kunder öppnar ett personligt konto hos Valutagruppen, men kapitalet deponeras i Nordea Bank. Med tanke på att valutamarknaden är världens mest likvida finansiella marknad är kundens medel aldrig bundet, och han eller hon kan när som helst ta ut hela, eller delar av, det insatta kapitalet. BORIS SIMONDER, CMT påverkas av en rad olika variabler, exempelvis konjunktur- och räntelägen, inflationen, geopolitiska händelser och trendteknisk handel. Men hur kan då en placerare gå till väga för att nå valutamarknaden? För att få svar har Aktiespararen talat med Alfonso Granlund, VD för Svenska Valutagruppen AB. Företaget är Sveriges första kapitalförvaltare och valutamäklare som tillhandahåller en renodlad handelsapplikation för global valuta- och ädelmetallshandel. Till skillnad från de flesta andra plattformar på marknaden i dag är bolagets applikation användarvänlig och kan skicka order på uppemot 50 miljoner dollar på ett klick med garanterad orderfyllnad. Applikationen är direktuppkopplad till ett stort antal internationella banker. Aktiespararen: Sverige är ett aktieinriktat land, så varför ska man placera i valutamarknaden? Alfonso Granlund: Kännetecknet för en klok och god investerare ­ Vårt mål är att skräddarsy en lösning för varje individuell kund, säger Alfonso Granlund, VD för Svenska Valutagruppen AB. BILD: ROGER TILLBERG Licensierad teknisk analytiker Nummer 11, 2007 31

Sid 30 - VALUTAMARKNADEN Vidga vyerna även till valutamarknaden Valutamarknaden har hittills   Sid 32 - När är det bäst att investera i Östeuropa? Januari? Februari? Mars? April?  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.
Innehållsförteckning
Powered by myPaper - www.mypaper.se