Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Aktiespararen Nr 11 2007  Aktiespararen Nr 11 2007


Red arrow Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Aktiespararen Nr 11 2007


Sidan 30 i Aktiespararen Nr 11 2007

VALUTAMARKNADEN Vidga vyerna även till valutamarknaden Valutamarknaden har hittills mest varit förbehållen stora proffsaktörer, men nu erbjuder Svenska Valutagruppen handel även för privatinvesterare. Den som vill handla i valutor måste dock vara klar över att risken är mångfalt större än vid handel med aktier och normalt sett inget för småsparare med långsiktig inriktning. Frågar man tio placerare vilken finansiell marknad som är störst i världen skulle många säkerligen bli överraskade av svaret. Orsaken är dels att många följer bara aktiemarknaden, dels att kunskapen om andra finansiella marknader är liten. Därutöver talas föga om andra diversifieringsmöjligheter än aktier och obligationer. Aktiespararens decembernummer 2006 visade hur korrelerad utvecklingen för enskilda aktier på den svenska aktiemarknaden har blivit de senaste åren. Vi konstaterade då att omkring 90 procent av det svenska börskapitalet är positivt korrelerat med Stockholmsbörsens OMXS 30-index. Det grundläggande problemet med aktiediversifiering är att de flesta placerare väljer att placera i branscher som stiger. En portfölj bestående av enbart aktier i olika branscher har väldigt liten riskspridning om alla aktier befinner sig i en stigande trend. Men det finns andra placeringar man kan ta till för att öka riskspridningen i portföljen, till exempel i valutor. För dem som inte känner till det är valutamarknaden världens största marknad, räknat i storlek för dagliga transaktioner. Omsättningen på valutamarknaden kan vara 50­100 gånger större än på aktiemarknader. Det sägs ofta att valutamarknaden dagligen handlar med summor på uppemot 13 biljoner kronor, vilket alltså innebär en väldigt hög likviditet. Dessutom är valutamarknaden en äkta 24-timmars handelsmarknad, på vilken skillnaden mellan köp- och säljkurs är mindre än för aktier. Bland det mest lockande med valutamarknaden är dess förmåga att öka hävstången i placeringarna genom belåning på insatt kapital. Detta betyder att en investerare inte behöver mycket kapital för att kunna tillgodogöra sig en hyfsad avkastning. Skillnaden mot aktiemarknaden är så pass stor att många investerare flockas till valutamarknaden just av denna möjlighet. Belåningen på valutamarknaden är ofta satt till 100 mot 1, det vill säga för varje insatt krona kan man låna 100 kronor. Tack vare den höga belåningsgraden kan en investerare tjäna även på små kursrörelser utan ett stort startkapital. Men naturligtvis är risken stor i lika hög grad. information har valutamarknaden på senare år blivit allt mer populär även bland privatplacerare. Oavsett om man är kortsiktig eller långsiktig kan man utnyttja valutamarknaden till sin fördel. När till exempel aktiemarknaden toppade och rasade under perioden år 2000­2002/2003 kunde investerare sprida risken i sina portföljer genom att köpa euro och sälja japanska yen. Valutor köps och säljs alltid i par. "Det sägs att valutamarknaden dagligen omsätter uppemot 13 biljoner kronor." Ytterligare en god egenskap är att vinstmöjligheten anses vara bättre oavsett om trenden går uppåt eller nedåt. I en fallande aktiemarknad är det svårare att tjäna pengar med lånade aktier och blankning, på grund av olika regler samt att mäklarhusen begränsar aktiebelåningen, än det är att tjäna pengar med belåning av innehavda aktier på en uppåtgående marknad. Valutamarknaden har länge varit en marknad där professionella aktörer dominerat verksamheten. Men tack vare nya tekniker, Internet samt bättre tillgänglighet och Euro/yen-paret bottnade i november 2000 samtidigt som OMXS 30index hade påbörjat sin kraftiga nedgång. När den svenska börsen bottnade för gott efter IT-bubblan i mars 2003 hade rekylen nått minus 60 procent. Samtidigt steg euron mot yenen under samma period med 38 procent. En ytterligare period då börsen toppade och sedan föll under en lång period var mellan september 1989 och augusti 1992. OMXS 30index backade då totalt med omkring 31 procent. Under samma period kunde placerare som bevakar valutamarknaden utnyttja uppgången i brittiska pundet mot USA-dollarn. Denna uppgång gav en avkastning på 23 procent under samma tid. Går vi längre tillbaka, till tiden mellan november 1980 och augusti 1982, fanns inte OMXS 30-index. Men eftersom den svenska börsen nästan slaviskt följer New Yorkbörsen kan man använda sig av det amerikanska S&P 500-indexet. Under rekylen tappade S&P 500index nära 26 procent. Under samma period kunde en placerare ha utnyttjat trenden i USA-dollar mot den svenska kronan. Dollarn stärktes då med hela 43 procent. För en placerare som önskar avkastning i stället för riskspridning finns det möjligheter i både korta och medellånga perspektiv. Valutor 30 Nummer 11, 2007

Sid 29 - Hela denna sida är en annons Gröna aktier Målsättning: dubbel vinst, miljöförbättring   Sid 31 - är riskspridning. Vi rekommenderar ingen att "stoppa alla ägg i samma korg" utan  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.
Innehållsförteckning
Powered by myPaper - www.mypaper.se